Зовнішній борг України на кінець першого півріччя зменшився до 75,9% ВВП, - дані НБУ

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, в ІІ кварталі 2021 року валовий зовнішній борг України зріс на 2.2 млрд дол. США – до 125.3 млрд дол. США (порівняно з початком року зменшився на 0.4 млрд дол. США). Відносно ВВП борг зменшився до 75.9% з 78.6% на кінець І кварталу (на початок року борг складав 81.2%).

Валовий зовнішній борг України збільшився за рахунок боргу державного сектору, який зріс на 2.2 млрд дол. США і становив 55.8 млрд дол. США (або 33.8% від ВВП). Водночас обсяг зовнішніх зобов’язань приватного сектору залишився на рівні І кварталу 2021 року і становив 69.5 млрд дол. США (або 42.1% від ВВП).

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління зросли на 2.1 млрд дол. США ‒ до 49.3 млрд дол. США (29.9% від ВВП) за рахунок:

- чистого надходження коштів від випуску ОЗДП 2021 року на 1.25 млрд дол. США;
- чистого залучення коштів від міжнародних партнерів на 0.4 млрд дол. США;
- чистого залучення коштів за ОВДП на 0.2 млрд дол. США;
- збільшення заборгованості за рахунок курсових змін на 0.3 млрд дол. США.

Зовнішній борг центрального банку в ІІ кварталі 2021 року збільшився на 42 млн дол. США у результаті курсових змін і на кінець ІІ кварталу 2021 року становив 6.4 млрд дол. США (3.9% від ВВП).

У цілому в результаті курсових змін у ІІ кварталі 2021 року зовнішні зобов’язання державного сектору зросли на 316 млн дол. США, з яких за рахунок зміни курсу СПЗ – 80 млн дол. США.

Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій України залишився на рівні попереднього кварталу і становив 3.3 млрд дол. США (2.0% від ВВП). Скорочення зобов’язань за довгостроковими інструментами було компенсовано зростанням короткострокових зобов’язань.

Обсяг зовнішнього боргу інших секторів економіки протягом ІІ кварталу 2021 року скоротився на 0.4 млрд дол. США до 52.2 млрд дол. США (31.6% від ВВП) у результаті наступних різноспрямованих факторів:

- скорочення заборгованості за кредитами та позиками на 0.6 млрд дол. США,
- переважно за рахунок переоформлення боргу в міжфірмовий;
- зменшення заборгованості за торговими кредитами на 0.5 млрд дол. США;
- надходження коштів від розміщення єврооблігацій підприємствами на 0.7 млрд дол. США.

Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, зріс у ІІ кварталі 2021 року на 0.3 млрд дол. США (головним чином за рахунок переоформлення боргу) і становив 14.0 млрд дол. США (8.5% від ВВП).

У цілому заборгованість інших секторів економіки (разом із міжфірмовим боргом) залишилась на рівні І кварталу 2021 року (скоротилася на 20 млн дол. США) і становила 66.2 млрд дол. США (40.1% від ВВП).

За рахунок курсових змін обсяг заборгованості реального сектору зріс на 0.4 млрд дол. США.

Обсяги простроченої заборгованості за негарантованими кредитами реального сектору (в тому числі від прямих інвесторів) зменшилися на 0.3 млрд дол. США і на кінець ІІ кварталу 2021 року становили 21.6 млрд дол. США (13.1% від ВВП).

За географічною структурою заборгованості реального сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країною-кредитором залишався Кіпр: його частка з початку року збільшилась на 1.0 в.п. та становила 48.8% від загального обсягу. Частка Великої Британії збільшилася на 0.1 в.п. та становила 12.6%, Віргінських островів (Брит.) залишалась на рівні 3.0%, частка Нідерландів знизилася з 5.6% до 5.5%, Російської Федерації зросла з 2.5% до 2.6%. У простроченій заборгованості реального сектору частка Кіпра залишилась найвищою і становила 60.6% (на кінець І кварталу 2021 р. – 60.7%).

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець ІІ кварталу 2021 року залишається долар США: його частка збільшилася за квартал на 0.2 в. п. та становила 62.2% від загального обсягу зовнішнього боргу. Водночас зменшилася частка запозичень у євро (з 23.4% до 23.1%) та в СПЗ перед МВФ (з 9.7% до 9.6%). Частка зовнішньої заборгованості в гривнях зросла до 4.0% від обсягу боргу (з 3.7% на кінець І кварталу 2021 року). Зобов’язання у російських рублях не змінилися протягом кварталу і становили 0.7% від обсягу зовнішніх зобов’язань.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за IІ квартал 2021 року скоротився на 0.2 млрд дол. США і на 30 червня 2021 року становив 47.3 млрд дол. США.

Зобов’язання державного сектору (уряду та центрального банку), які мають бути погашені впродовж наступних 12 місяців, зросли на 0.5 млрд дол. США (до 5.9 млрд дол. США) за рахунок майбутніх погашень за кредитами МВФ та ОВДП, що знаходяться у власності нерезидентів.

Майбутні погашення зобов’язань банківського сектору зменшились на 0.2 млрд дол. США – до 2.1 млрд дол. США переважно внаслідок скорочення зобов’язань за валютою та депозитами.

Загальні обсяги зобов’язань реального сектору, які мають бути погашені впродовж наступних 12 місяців (разом із міжфірмовим боргом), зменшилися на 0.6 млрд дол. США та становили 39.3 млрд дол. США. Скоротилися зобов’язання за торговими кредитами (0.6 млрд дол. США) та майбутні виплати за кредитами (0.4 млрд дол. США). Натомість зросли майбутні виплати за єврооблігаціями підприємств – на 0.4 млрд дол. США.