Закриття судової справи про банкрутство "Златобанку": роз`яснення апеляційного суду

Все про економіку та фінанси

14.01.2021 Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги НБУ і ФГВФО та скасував ухвалу Госпсуду м. Києва від 19.06.2019, якою було відкрито провадження в справі №910/4475/19 про банкрутство ПАТ "Златобанк".

Суд апеляційної інстанції прийняв нове рішення, яким відмовив у порушенні провадження в справі про банкрутство ПАТ "Златобанк" (ПАТ "Злато", державна реєстрація змін 17.07.2019 року).

Нижче - аргументація Північного апеляційного госпсуду, викладена в постанові від 14.01.2021:

"Cпір у даній справи виник з приводу наявності чи відсутності у боржника статусу банку та можливість застосування до нього процедур, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Процедура виведення неплатоспроможних банків з ринку та їх ліквідація, згідно ст. 2 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", регулюються цим законом, а дія Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", відповідно до ч. 8 ст. 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на банки не поширюється.

Таким чином, за наявності статусу банку, виведення неплатоспроможного банку з ринку і його ліквідація регулюються Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

За відсутності у юридичної особи статусу банку, процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом здійснюються відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Запис про перебування ПАТ "Златобанк" у стадії ліквідації відповідно до постанови Правління Національного банку України № 310 від 12.05.2015 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Златобанк" внесено до Державному реєстрі банків.

Проте, постановою Окружного адміністративного суду України від 14.07.2017 року у справі № 826/2184/17 частково задоволено адміністративний позов ТОВ "Авангард-Експо" та визнано протиправними та скасовано:

- постанову Правління Національного банку України № 105 від 13 лютого 2015 року "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Златобанк" до категорії неплатоспроможних";

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 30 від 13 лютого 2015 року "Про запровадження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві "Златобанк";

- постанову Правління Національного банку України № 105 від 12 травня 2015 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк";

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 13 травня 2015 року "Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Златобанк" та призначення уповноваженої особи фонду на ліквідацію банку";

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 100 від 18 травня 2015 року "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду від 13 травня 2015 № 99 "Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Златобанк" та призначення уповноваженої особи фонду на ліквідацію банку";

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 391 від 24 березня 2016 року "Про продовження строків здійснення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Златобанк" на два роки до 13 травня 2018 року включно".

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 25.10.2017 року змінено мотивувальну частину постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 14.07.2017 року. В решті постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 14.07.2017 року залишено без змін.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 05.02.2019 року касаційні скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Златобанк" Славкіної М.А., Національного банку України залишено без задоволення. Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 14.07.2017 року та Київського апеляційного адміністративного суду від 25.10.2017 року залишено без змін.

Таким чином, оскільки рішеннями судів трьох інстанцій у справі № 826/2184/17 було визнано протиправними та скасовано зазначені вище постанови Правління Національного банку України та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вони вважаються такими, що не породжують жодних правових наслідків від моменту їх прийняття.

Національним банком України на судовий запит № 06-37.1/910/4475/19 від 15.04.2019 року щодо надання відомостей стосовно наявності у ПАТ "Златобанк" статусу банку, надано відповідь № 18-0007/25103 від 13.05.2019, в якій зазначено, що на виконання постанови Правління Національного банку України № 310 від 12.05.2015 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Златобанк" уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Златобанк" листом №1842 від 14.05.2015 року було повернуто банківську ліцензію ПАТ "Златобанк".

Наведене свідчить, що на виконання постанови Правління Національного банку України № 310 від 12.05.2015 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Златобанк" уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Златобанк" було повернуто НБУ банківську ліцензію ПАТ "Златобанк".

<...> Як зазначено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 10.12.2019 року у справі №925/698/16, в українському законодавстві існує прогалина щодо правового регулювання відновлення банківської діяльності після відкликання НБУ банківської ліцензії, на підставі скасування відповідного рішення НБУ судом через юридично-організаційні порушення його прийняття НБУ, в тому числі за умов подальшої фактичної невідповідності проблемного банку вимогам банківського законодавства, та виконання яких є передумовою наявності у банку зазначеної ліцензії.

Разом з тим, законодавством також не встановлено, що скасування рішення уповноваженого державного органу про введення тимчасової адміністрації у проблемному банку або закінчення строку дії цієї адміністрації без подальших дій НБУ та Фонду щодо цього банку, передбачених банківським законодавством, означає припинення тимчасової адміністрації в такому проблемному банку, скасування реалізації НБУ та Фондом подальших обов`язкових процедур, передбачених банківським законодавством, зокрема статтями 63, 67, 73, 74, 77 Закону про банки та статтями 1, 3, 4, 34, 36, 44, 46, 48, 53 Закону про гарантування вкладів.

Враховуючи зазначене, відповідна прогалина в правовому регулюванні повернення банківської ліцензії не дає підстав вважати, що на банк не розповсюджуються вимоги банківського законодавства, в тому числі і ті, що передбачають обов`язок конкретної послідовності дій Фонду щодо банку, якого визнано проблемним та який цього статусу не змінив.

Отже, за висновками апеляційного суду, скасування в судовому порядку відповідних постанов НБУ та рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії жодним чином не позбавляє ПАТ "Златобанк" статусу банку, а лише свідчить про неможливість останнього здійснювати банківську діяльність.

Судом також встановлено, що станом на дату прийняття оскаржуваного судового рішення відповідні відомості про ПАТ "Златобанк" з Державного реєстру банків не виключено та рішення щодо виключення останнього з даного реєстру комісією НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків не виносились. Доказів зворотнього матеріали справи не містять.

У вказаному реєстрі також значиться запис про перебування ПАТ "Златобанк" у стадії ліквідації відповідно до постанови Правління Національного банку України №310 від 12.05.2015 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Златобанк".

Колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд безпідставно ототожнює Державний реєстр банків та Довідник банківських установ України, які мають банківську ліцензію, до якого відомості про ПАТ "Златобанк" не включено.

Крім того, апеляційним судом при прийнятті рішення також враховано висновки щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладені у вищезгаданій згаданій постанові Великої Палати Верховного Суду від 10.12.2019 року у справі № 925/698/16, а саме:

1) Будь-які зміни до статуту банку, у тому числі щодо зміни його найменування, незалежно від перебування банку під наглядом НБУ чи в управлінні Фонду, можливі виключно після їх погодження НБУ.

2) Припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом про банки та Законом про гарантування вкладів шляхом:

- ліквідації банку за рішенням власників після надання на це згоди НБУ, за відсутності ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного, або

- виведення неплатоспроможного банку з ринку під контролем Фонду у разі віднесення НБУ такого банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

3) Скасування судом або визнання неправомірним (незаконним) рішення Фонду про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом.

4) Управління банком Фондом у такому разі припиняється лише після прийняття НБУ рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, відновлення банківської ліцензії і повернення банку під нагляд НБУ.

5) Після запровадження Фондом у банку тимчасової адміністрації, повноважний суб`єкт на управління банком та представництво банку визначається виключно Фондом відповідно до положень п. 17 частини першої статті 2, статей 34, 37, 44, 48 Закону про гарантування вкладів.

Отже, помилковим є твердження суду першої інстанції про те, що ПАТ "Златобанк" не є банком у розумінні банківського законодавства і у даному випадку стосовно нього не застосовуються спеціальні норми Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в частині належної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та їх ліквідації.

Окрім наведеного, судова колегія також вважає за необхідне зазначити наступне.

23.05.2020 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" від 13.05.2020 року №590-ІХ.

Вказаних законом, зокрема, внесено ряд змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Так, відповідно до частин 1, 2 ст. 54 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" рішення, що приймаються відповідно до цього Закону Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом, працівниками Фонду, що виконують функції, передбачені цим Законом, у тому числі у процесі здійснення тимчасової адміністрації, ліквідації банку, виконання плану врегулювання, можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення їх законності.

Оскарження рішень, визначених частиною першою цієї статті, не зупиняє виконання оскаржуваного рішення або дії.

У відповідності до частин 4, 5, 6 ст. 54 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" розпочата процедура виведення неплатоспроможного банку з ринку не може бути зупинена/припинена, у тому числі у разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду, що були підставою для її початку.

Розпочата процедура ліквідації банку не може бути зупинена/припинена, у тому числі у разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду, що були підставою для її початку.

Визнання протиправними (незаконними) та скасування рішень (індивідуальних актів), визначених частиною третьою цієї статті, не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку та відновлення прав акціонерів на момент прийняття такого акта/рішення; не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення банку з ринку та ліквідації; не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, крім права на відшкодування завданої шкоди.

На виконання вимог Закону № 590-ІХ та продовження виведення банку з ринку, рішенням виконавчої дирекції Фонду від 22.06.2020 року №1174 продовжено строк управління майном (активами) АТ "Златобанк" та задоволення вимог його кредиторів на час існування обставин, що унеможливлюють здійснення продажу майна (активів) банку та задоволення вимог кредиторів.

Продовжено повноваження ліквідатора АТ "Златобанк", визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку визначеному Законом, окрім повноважень щодо звернення до пов`язаної з банком особи з вимогою про відшкодування шкоди та звернення з такою вимогою до суду, а також з вимогою до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з цим Законом прирівнюються до вкладів, та повноважень в частині організації реалізації активів банку , провідному професіоналу з питань ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Караченцеву Артему Юрійовичу на час існування обставин, що унеможливлюють здійснення продажу майна (активів) банку та задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 10.08.2020 року №1483 з метою виконання всіх заходів, пов`язаних з ліквідацією ПАТ "Златобанк", на теперішній час найменування ПАТ "Злато", код за ЄДРПОУ - 35894495, передбачених Законом У країни "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на підставі пункту 2 частини п`ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п`ятої статті 44, статті 48 Закону, пункту 3 розділу II «;Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 травня 2020 року № 590-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності», враховуючи статтю 54 Закону та лист Міністерства Юстиції України №532/16235-26-20/8.4.4 від 04 серпня 2020 року, виконавча дирекція Фонду вирішила:

Продовжити процедуру виведення АТ "Златобанк" (на теперішній час найменування Публічне акціонерне товариство "Злато") з ринку із урахуванням вимог Закону №590 та відповідно до частини п`ятої статті 44 Закону щодо здійснення ліквідаційної процедури системно важливого банку забезпечуючи виконання заходів щодо управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів.

Наведені вище обставини додатково підтверджують те, що станом як на дату постановлення оскаржуваної ухвали, так і на час перегляду її в апеляційному порядку та прийняття відповідної постанови за наслідками такого розгляду ПАТ "Златобанк" (ПАТ "Злато") є банківською установою і виведення її з ринку та подальша ліквідація здійснюється саме Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на підставі Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Окремо слід також звернути увагу на проведення 17.07.2019 року державної реєстрації змін щодо ПАТ "Златобанк" (код ЄДРПОУ 35894495), внаслідок чого було змінено повне та скорочене найменування на Публічне акціонерне товариство "Злато" та ПАТ "Злато" відповідно, а також змінено адресу місцезнаходження зазначеної юридичної особи на 03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 19,

З цього приводу судова колегія зазначає, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.07.2020 року у справі №640/15294/19, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 10.12.2020 року задоволено позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнано протиправними дії Державного реєстратора Комунального підприємства "Реєстраційне бюро" Мороза Дмитра Олександровича щодо вчинення реєстраційної дії та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: державна реєстрація змін до установчих документів 17.07.2019 року №10741050052029890; Мороз Дмитро Олександрович; Комунальне підприємство "Реєстраційне бюро"; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників.

Скасовано вчинену Державним реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційне бюро" Морозом Дмитром Олександровичем реєстраційну дію та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: державна реєстрація змін до установчих документів 17.07.2019 року №10741050052029890; Мороз Дмитро Олександрович; Комунальне підприємство "Реєстраційне бюро"; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників.

Отже, станом на 10.12.2020 року державна реєстрація змін найменування ПАТ "Златобанк" на ПАТ "Злато" визнана протиправною та скасована за рішенням суду, як така що проведена із порушенням законодавства за відсутності відповідного погодження таких змін Національним банком України, що в свою чергу, також свідчить про наявність у ПАТ "Златобанк" (ПАТ "Злато") статусу банку.

Процедура виведення неплатоспроможних банків з ринку та їх ліквідація, згідно ст. 2 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", регулюються цим законом, а дія Закону про банкрутство, відповідно до ч. 8 ст.36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на банки не поширюється.

Таким чином, оскільки банкрутство банківської установи не регулюється положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", то подана ініціюючим кредитором заява не відповідає змісту вимог, зазначених у даному Законі, що у відповідності до ч. 7 ст. 16 Закону про банкрутство є підставою для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство ПАТ "Златобанк" (ПАТ "Злато")".