Яким був дефіцит платіжного балансу в травні

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, дефіцит зведеного платіжного балансу в травні становив 1,92 млрд дол, а за 5 місяців - 6,04 млрд дол (у травні-2021 був дефіцит 446 млн дол, а за 5 місяців - профіцит 1,27 млрд дол).

Дефіцит фінансового рахунку в травні склав 2,05 млрд дол, за 5 місяців - 9,62 млрд дол (за ці ж періоди минулого року - 658 млн дол і 401 млн дол відповідно).

Профіцит рахунку поточних операцій за травень - 132 млн дол, за 5 місяців - 3,57 млрд дол (у травні-2021 був профіцит 373 млн дол, а за 5 місяців - дефіцит 57 млн дол).

У травні експорт товарів зменшився на 48.6% (у квітні – на 50.9%), їх імпорт скоротився на 24.5% (у квітні – на 46.6%). Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів збільшився на 10.1%, тоді як їх імпорт зріс на 39.0%.

Обсяги експорту товарів становили 2.7 млрд дол. США. Найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів – на 70.2% (порівняно з квітнем 2022 року зріс на 16.2%). Також знизився експорт за всіма іншими основними товарними групами, зокрема:

- продовольчими товарами – на 39.7% (до квітня зріс на 31.4%);
- мінеральними продуктами (у т. ч. рудами) – на 52.9% (до квітня впав на 7.8%);
- продукцією хімічної промисловості – на 53.8% (до квітня – на 18.6%);
- продукцією машинобудування – на 37.1% (до квітня – на 12.7%);
- промисловими виробами – на 38.5% (до квітня – на 0.5%);
- деревиною та виробами з неї – на 1.2% (до квітня – на 1.7%).

У травні 2022 року в номінальному вимірі найбільше скоротився експорт до країн Азії – на 1.8 млрд дол. США, або на 85.5%, а їх частка скоротилася з 40.4% у травні 2021 року до 11.4% у травні поточного року. Суттєво скоротився експорт до країн СНД (на 395 млн дол. США, або на 74.2%; частка – з 10.3% до 5.2%), Африки (скоротився на 296 млн дол. США, або на 84.1%; частка – з 6.8% до 2.1%) та Америки (на 133 млн дол. США, або на 66.5%; частка – з 3.9% до 2.5%). Водночас зріс експорт до країн ЄС – на 171 млн дол. США (або 9.2%), а його питома вага зросла з 36.0% до 76.5%.

Обсяги імпорту товарів становили 3.7 млрд дол. США. Енергетичний імпорт збільшився на 1.1% (до квітня – на 15.5%). Неенергетичний імпорт скоротився на 28.7% (до квітня зріс на 46.0%), зокрема:

- продукції машинобудування – на 39.0% (до квітня зріс у два рази);
- продукції хімічної промисловості – на 42.1% (до квітня зріс на 38.3%);
- чорних та кольорових металів – на 60.7% (до квітня зріс у 1.5 раза);
- продовольчих товарів – на 22.5% (до квітня зріс на 25.9%);
- промислових виробів – на 32.3% (до квітня зріс на 4.1%);
- деревини та виробів з неї – на 64.8% (до квітня зріс у 1.5 раза).

У травні 2022 року в номінальному вимірі найбільше скоротився імпорт із країн СНД (на 637 млн дол. США, або 76.4%), їх частка скоротилася з 16.8% у травні 2021 року до 5.3% у травні 2022 року. Суттєво скоротився імпорт із країн Азії (на 449 млн дол. США, або на 30.9%) та Америки (на 152 млн дол. США, або на 42.6%). Частка країн Азії зменшилася з 29.2% до 26.7%, а питома вага Америки скоротилася з 7.2% до 5.5%. Імпорт з країн ЄС скоротився на 44 млн дол. США, або на 2.3%, водночас питома вага ЄС у загальному імпорті зросла з 38.9% до 50.3%.

Дефіцит торгівлі послугами становив 1.0 млрд дол. США (у травні 2021 року профіцит становив 308 млн дол. США): експорт послуг скоротився на 9.3%, тоді як зростання імпорту послуг оцінено в 2.1 раза. Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів – у 3.9 раза. Натомість імпорт усіх інших послуг скоротився на 42.0%. Основним чинником зниження експорту послуг стало скорочення транспортних послуг на 39.0% (переважно через суттєве зменшення експорту послуг повітряного, морського та залізничного транспорту). Також скоротився експорт усіх інших послуг (на 16.3%), крім комп’ютерних, які зросли на 19.7% (у квітні 2022 року – на 4.0%).

Обсяги приватних грошових переказів у травні збільшилися на 3.0% та становили 1.2 млрд дол. США. Обсяги заробітної плати, яку українці отримують із-за кордону, скоротилися на 17.9%, обсяги інших приватних переказів, що надійшли через офіційні канали, збільшилися на 7.4%. Загалом офіційними каналами надіслано на 5.0% переказів менше, ніж у травні минулого року, тоді як потік через неформальні канали збільшився на 12.9% порівняно з травнем минулого року.

Усього за п’ять місяців поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 7.9%, у тому числі: чиста оплата праці – на 7.5%, приватні трансферти – на 8.8%.