Які галузі економіки відчуватимуть найбільшу потребу в кредитах до кінця року

Все про економіку та фінанси

Згідно з результатами опитування НБУ, проведеного серед керівників підприємств в ІІІ кварталі, респонденти знизили оцінки щодо зростання потреби в позикових коштах для фінансування діяльності своїх підприємств у наступні три місяці до найнижчого за весь період проведення опитувань рівня (баланс відповідей 14,1% порівняно з 17,6% у ІІ кварталі 2014 року).

Найбільша потреба в запозиченнях – у підприємств енерго- та водопостачання й будівництва (баланси відповідей 33,3% та 25,0% відповідно). Респонденти підприємств сільського господарства не очікують змін потреб у запозиченнях для фінансування діяльності їх підприємств у наступні три місяці.

Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, підвищилася до 39,7% порівняно з 37,6% у ІІ кварталі 2014 року. Найбільша частка респондентів, які планують брати кредити, серед підприємств переробної промисловості (51,4%), енерго- та водопостачання (48,9%), будівництва (45,7%), великих за розміром підприємств і тих, що здійснюють експортні та імпортні операції.

Дещо зросла, але залишається незначною частка підприємств, що планують залучати кредити за кордоном для фінансування своєї діяльності (5,0% респондентів, які взяли участь в опитуванні, порівняно з 4,3% у попередньому кварталі). Серед них найбільше респондентів підприємств добувної промисловості й енерго- та водопостачання (13,6% та 10,6% відповідно). Це також переважно великі підприємства.

Зросла і залишається найбільшою частка респондентів, які планують брати кредити в гривнях, – 88,2% порівняно з 86,2% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які планують брати кредити в іноземній валюті, зменшилася порівняно з попереднім кварталом до 11,8%. Серед них 7,2% респондентів, які планують брати кредити у доларах США, 2,9% – в євро та 1,6% – у російських рублях.

У національній валюті найчастіше планують брати кредити респонденти підприємств торгівлі (96,4%), сільського господарства (94,5%) та будівництва (93,8%).

В іноземній валюті найбільше планують брати кредити підприємства добувної промисловості – 38,5% респондентів (у доларах США), переробної промисловості – 17,4% респондентів (10,9% – у доларах США, 5,4% – в євро і 1,1 – у російських рублях) та інших видів економічної діяльності – 17,2% респондентів (10,3% – у доларах США, 1,7% – в євро і 5,2% – у російських рублях).

Основним фактором, що змушує підприємства відкладати використання кредитних послуг банків, залишається високий рівень відсоткових ставок, хоча респонденти продовжили знижувати оцінки його впливу порівняно з попереднім кварталом (відзначили 65,4% респондентів, зменшення на 1,5 п. п.). Високими залишаються оцінки впливу курсових коливань гривні – відзначили 29,1% респондентів.

Підвищилися оцінки впливу фактора «наявність інших джерел фінансування», що перемістився на третє місце рейтингу (28,8% респондентів, збільшення на 2,9 п. п.). Зросла частка респондентів, які назвали серед основних чинників, що змушують відкладати використання кредитних послуг банків, занадто складну процедуру оформлення документів. За оцінками підприємств енерго- та водопостачання й сільського господарства цей фактор входить до трійки найвпливовіших.