Як оподаткувується прибуток КІК у перехідний період

Все про економіку та фінанси

ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що нормами п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ встановлено особливості застосування положень про оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (КІК) протягом перехідного періоду, пише "Дебет-Кредит":

- першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку КІК, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються;

пп. «б» пп. 39-2.1.2 ПКУ для 2022 – 2023 звітних (податкових) років застосовується в такій редакції:

- іноземна компанія визнається КІК, якщо фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України: «б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 25 і більше відсотків за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або»;

- пп. 39-2.3.2.1 ПКУ застосовуються щодо звітних періодів, що розпочинаються з 01 січня 2023 року;

- штрафні санкції та пеня за порушення вимог ст. 39-2 цього Кодексу під час визначення та обчислення прибутку контрольованої іноземної компанії не застосовуються за результатами 2022 – 2023 звітних (податкових) років;

до платника податків, його посадових осіб не застосовується за результатами 2022 – 2023 звітних (податкових) років адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані із застосуванням норм ст. 39 - 2 ПКУ. У зв’язку з цим інформація та/або документи, отримані контролюючим органом відповідно до ст. 39 - 2 ПКУ, за результатами 2022 – 2023 звітних (податкових) років:

а) є інформацією з обмеженим доступом, що не може бути витребувана та/або передана правоохоронним органам на їх запит чи в рамках процедур, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

б) не може вважатися доказами у кримінальному провадженні у розумінні ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України.