ВР зробила крок до змін у законі про валютний нагляд і обмін інформацією між банками

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5851 про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду.

Документом передбачено, що "банки обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки".

"Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам", - йдеться в законопроекті.

У пояснювальній записці вказується, що відповідно до валютного законодавства, платіжні операції в гривнях за участі нерезидентів належать до валютних операцій. Проте відомості щодо рахунку, відкритого в банку, в частині належності власника рахунку до резидентів чи нерезидентів не є інформацією про валютні операції.

"На сьогодні банки при здійсненні переказів за дорученням їх клієнтів (зокрема, у випадку переказу фізичною особою коштів в гривнях, у тому числі без відкриття рахунку платником) коштів в гривнях на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, не мають можливості чітко ідентифікувати, чи є така операція валютною, оскільки в банку, що обслуговує платника, відсутня достовірна інформація щодо резидентності отримувача коштів в гривнях. Зазначене містить ризик невиконання банками функцій агентів валютного нагляду,

При цьому, слід зазначити, що статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право банків та Національного банку України обмінюватися інформацією, що становить банківську таємницю, в обсягах, необхідних при здійсненні валютного нагляду, у тому числі в разі запровадження Національним банком України заходів захисту", - йдеться в пояснювальній записці.