ВР погодила зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Нідерландами

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада ратифікувала Протокол між Україною і Королівством Нідерландів про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Як зауважує Міністерство фінансів, чинна міждержавна українсько-нідерландська Конвенція про уникнення подвійного оподаткування набрала чинності в листопаді 1996 року.

Для приведення положень цієї Конвенції до Модельної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо податків на доходи і капітал та новітніх стандартів ОЕСР був підписаний Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Королівством Нідерландів.

Основні положення Протоколу передбачають:

- оподаткування дивідендів за ставкою 5% ‒ якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка безпосередньо володіє щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди (виключено положення щодо оподаткування дивідендів за ставкою 0%), та 15% ‒ в усіх інших випадках;

- збільшення розміру ставки оподаткування процентів – з 2% до 5%;

- збільшення розміру ставки оподаткування роялті, які сплачуються за використання або право на використання будь-яких авторських прав на наукові роботи і патент, торгову марку, дизайн або модель, секретну формулу або процес або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду, ‒ з 0% до 5%;

- нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією;

- норми щодо застосування права на отримання переваг. Зокрема, переваги не будуть надаватись стосовно виду доходу або майна, якщо однією з головних цілей будь-якої домовленості чи угоди між суб’єктами господарської діяльності було безпосереднє або опосередковане отримання ними такої переваги.