ВР прийняла три закони для посилення незалежності НБУ: на цьому наполягав МВФ

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект №5850 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України", на схваленні якого наполягав МВФ.

Як зазначає прес-служба парламенту, документ удосконалює чинні положення закону "Про Національний банк України" та приводить їх у відповідність із кращою світовою практикою, а також унормовує окремі питання в діяльності НБУ, які виникають під час здійснення ним своїх функцій та потребують врегулювання для забезпечення належного виконання Національним банком законодавчо визначених повноважень.

Законом передбачено, що Національний банк та Кабінет Міністрів можуть проводити взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики та державної економічної політики, зокрема щодо прогнозу основних макроекономічних показників, включаючи монетарні показники і показники валютно-курсової політики.

Законом внесено зміни до Закону України "Про Національний банк України" в частині:

1) унормовано питання внутрішнього урядування в Національному банку України, а саме:

- доповнено перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради Національного банку України, Голови Національного банку України та його заступників, встановити перелік обмежень та доповнити перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;

- уточнено окремі норми щодо повноважень Ради Національного банку України;

- уточнено окремі норми щодо порядку роботи Ради Національного банку України та порядок її взаємодії з Правлінням Національного банку України;

- запроваджено повноваження Правління Національного банку України щодо розроблення Кодексу етики працівників Національного банку та визначення комунікаційної політики Національного банку;

- впроваджено норми щодо обов`язків для членів Правління Національного банку, працівників Національного банку та членів Ради Національного банку щодо захисту інтересів Національного банку України;

2) управління золотовалютним резервом щодо:

- уточнення інструментарію Національного банку України для більш ефективного управління золотовалютним резервом;

- кола контрагентів, з якими можна буде проводити операції з золотовалютним резервом;

- уніфікації у тексті Закону використання терміну "золотовалютний резерв";

3) взаємодії Національного банку з Кабінетом Міністрів щодо періодичності та строків подання Національним банком України інформації:

- Уряду лише один раз на рік про очікувану частину прибутку до розподілу Національного банку України, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

- встановлення права (замість обов’язку) для Національного банку України та Уряду проводити взаємні консультації;

- виключення положень статті 52 Закону щодо підтримки економічної політики Уряду;

4) удосконалення окремих положень щодо питань діяльності Національного банку України, а саме:

- удосконалено та осучаснено термінологічний апарат Закону;

- встановлено можливість для Національного банку України забезпечувати представництво інтересів Національного банку в органах влади іноземних держав, захист прав та інтересів Національного банку у закордонних юрисдикційних органах;

- впроваджено функцію Національного банку України щодо створення (ведення) інформаційних систем (реєстрів, баз даних), необхідних для виконання функцій валютного регулювання та нагляду, а також встановити право встановлювати необхідність створення та ведення таких реєстрів (баз даних) для банків;

- змінено підхід до вилучення надлишкової ліквідності шляхом надання Національному банку права нараховувати відсотки на кошти, розміщені на рахунках банків, відкритих в Національному банку України;

- закріплено право Національного банку України проводити перевірки банків та юридичних осіб, яким надано ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень;

- уточнено окремі положення Закону з метою їх узгодження із розширенням повноважень Національного банку України по регулювання небанківського фінансового сектору.

Законом внесено уточнюючі зміни до законів України "Про запобігання корупції", що кореспондуються із пропонованими змінами до Закону України "Про Національний банк України". 

Також Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект №5852 "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України".

Документом доповнено частину п’яту статті 3 Закону «Про публічні закупівлі» пунктом, який визначає перелік випадків, на які не поширюється його дія, випадком закупівлі Національним банком юридичних послуг для представництва його інтересів в органах влади іноземних держав, а також ті, які пов’язані із захистом його прав та інтересів під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ, учасником яких є Національний банк.

Крім того, ВР прийняла в другому читанні законопроект №5853 "Про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації".

Як зауважує прес-служба парламенту, законом встановлено, що «Національний банк України до 1 березня року, що передує плановому, подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про орієнтовний прогноз частини прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період, а також про орієнтовні прогнозні показники валютно-курсової політики на середньостроковий період (у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року)».

Коментар глави НБУ Кирила Шевченка:

"Сьогодні 255 народних депутатів підтримали в другому читанні та в цілому важливий закон, що стосується діяльності центрального банку – Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України» (законопроєкт №5850).

Ми вдячні депутатам Верховної Ради України за ухвалення закону, що сприятиме удосконаленню окремих питань діяльності центрального банку.

Упевнений, що реалізація цих змін матиме позитивний вплив на діяльність та рівень корпоративного управління Національного банку. Удосконалиться взаємодія між Радою та Правлінням Національного банку, посиляться вимоги до членів обох цих колегіальних органів центрального банку. Такі зміни повністю відповідають кращій практиці та світовим стандартам корпоративного управління.

Посилиться наша фінансова незалежність, ми також зможемо повною мірою використовувати всі інструменти управління золотовалютними резервами, ефективніше та професійніше виконувати свої функції в цій сфері".