Кредиторам заборонять вимагати у військових і їх близьких повернення позик

Все про економіку та фінанси

8 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №7414 "Про внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану".

Документом пропонується встановити тимчасову (на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та протягом шести місяців після дня його припинення або скасування) заборону на врегулювання простроченої заборгованості щодо осіб, які належать до однієї з категорій, передбачених частиною першої статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Цитата із законопроекту:

"У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та протягом шести місяців після дня його припинення або скасування кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, додатково зобов’язані дотримуватися таких вимог щодо етичної поведінки:

1) не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, який у передбачений цим пунктом спосіб повідомив про свою належність до однієї з категорій, передбачених частиною першої статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

2) не взаємодіяти за власною ініціативою з близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем споживача, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит такого споживача та які надали згоду на таку взаємодію.

Споживачі, які належать до однієї з категорій, передбачених частиною першої статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та мають бажання припинити взаємодію з особами, зазначеними у абзаці першому цього пункту, на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та протягом шести місяців після дня його припинення або скасування повідомляють про свою належність до однієї з категорій, передбачених частиною першої статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», на адресу електронної пошти кредитодавця або нового кредитора.

Кредитодавець або новий кредитор невідкладно повідомляють колекторську компанію, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію про належність споживача до однієї з категорій, передбачених частиною першої статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, припиняють врегулювання простроченої заборгованості щодо якої отримано повідомлення про належність споживача до однієї з категорій, передбачених частиною першої статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», невідкладно з моменту отримання ними такого повідомлення".