ВР планує штрафи 17-51 тис грн за недостовірну інформацію про бенефіціарів у держреєстрі

Все про економіку та фінанси

8 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №6003 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб".

Законопроектом пропонується встановити механізм внесення до ЄДР інформації про можливу недостовірність інформації та наступну перевірку достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності суб’єкта господарювання-клієнта суб’єкта первинного фінансового моніторингу у разі виявлення таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки розбіжностей між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу, та такими даними у ЄДР.

Законопроект також пропонує запровадити відповідальність юридичних осіб за внесення до ЄДР завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника таких юридичних осіб або про його відсутність:

Цитата із законопроекту:

"Внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію створення юридичної особи, до документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Внесення особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, до документів, що подаються для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Притягнення осіб до відповідальності за порушення, передбачені абзацами другим-четвертим цієї частини статті, здійснюється Міністерством юстиції України. Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності за дії, передбачені абзацами другим-четвертим цієї частини статті, встановлюється Міністерством юстиції України".

Крім того, законопроект передбачає визнання таким, що не становить порушення професійної таємниці відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, повідомлення держателю ЄДР такими суб’єктами про виявлені розбіжності між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та такими даними у ЄДР.

Цитата із законопроекту:

"У разі виявлення органом державної влади (крім центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення), правоохоронним органом, суб’єктом первинного фінансового моніторингу, іншою особою (у випадку, якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи (зокрема, при виявленні неповноти або неточностей чи помилок у інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про структуру власності такої особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі), такий орган, суб’єкт або особа не пізніше десяти робочих днів з дня їх виявлення направляє повідомлення про виявлені розбіжності держателю Єдиного державного реєстру.

Таке повідомлення є підставою для направлення держателем Єдиного державного реєстру вказівки державному реєстратору про внесення до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності та звернення до юридичної особи з вимогою надати пояснення щодо виявленої можливої недостовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності та підтвердити зазначені відомості. Порядок надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження зазначених відомостей, а також порядок їх розгляду встановлюється Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Перевірка інформації, наданої юридичною особою у поясненні, та документах, наданих для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи, здійснюється державним реєстратором у порядку, встановленому Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі неотримання відповіді на вимогу, передбачену цією частиною статті, протягом 30 робочих днів з дня її направлення, держатель Єдиного державного реєстру надає вказівку державному реєстратору вилучити з Єдиного державного реєстру інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або відомості про склад учасників товариства, про що повідомляє юридичну особу".