ВР планує скасувати штрафи для юросіб за несвоєчасне оприлюднення фінзвітності

Все про економіку та фінанси

8 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект №7378 “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”.

Документ передбачає, що

- оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави здійснюється протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення фінансової звітності;

- у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування звільнити юридичних осіб від відповідальності за порушення вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на вебсторінці або вебсайті юридичної особи разом з відповідними аудиторськими звітами.

Нагадаємо, законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” передбачено строки оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності 30 квітня та 1 червня.

Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом тягне за собою накладення штрафу відповідно до статті 163-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні було прийнято закон “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”, яким передбачено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання облікової, фінансової, бухгалтерської, розрахункової, аудиторських звітів та будь-яких інших документів.

Водночас законом “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” на сьогодні не охоплено питання звільнення від відповідальності юридичних осіб за порушення вимог закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності.