Вищий адмінсуд: НБУ не реагував адекватно на проблеми "Фінанси та кредит"

Все про економіку та фінанси

10 серпня Вищий адмінсуд України (ВАСУ) в рамках розгляду справи №826/7697/16 скасував постанову Київського апеляційного адмінсуду від 14.03.2017 та лишив без змін постанову Окружного адмінсуду м. Києва від 13.12.2016, якою було задоволено позов трьох вкладників банку «Фінанси та кредит» й визнав протиправною бездіяльність НБУ в період з 01.01.2011 по 17.09.2015 щодо невжиття належних заходів захисту інтересів вкладників і кредиторів в частині збереження їх коштів в банку «Фінанси та кредит», випливає з матеріалів ВАСУ.

«Визнати протиправною бездіяльність НБУ в періоди квітня 2012 року - липня 2012 року та березня 2015 року - травня 2015 року щодо невжиття адекватних, негайних та рішучих дій, неприйняття своєчасно рішення про застосування адекватного заходу впливу до ПАТ «Фінанси та кредит» на підставі проведених перевірок та складених звіту про інспектування ПАТ «Фінанси та кредит» за періоди з 01.01.2008 року по 01.01.2012 року та з 01.02.2012 року по 01.12.2014 року і встановленої рейтингової оцінки САМЕLS», - йшлося в постанові Окружного адмінсуду м. Києва.

За очікуваннями позивачів, їх кредиторські вимоги до банку задоволені не будуть, оскільки сума зобов`язань «Фінанси та кредит» значно перевищує суму вартості активів. Вони стверджували, що така ситуація склалась, в т.ч. внаслідок бездіяльності НБУ, який не вжив своєчасних заходів, що в т.ч. унеможливило повернення банківських вкладів.

У судових матеріалах зауважувалося, що відповідно до звітів інспектування банку «Фінанси та кредит», планове інспектування уповноваженими особами НБУ за період з 2008 по 2015 роки в банку проводилося двічі:

- перевірка у період з 13.02.2012 по 06.04.2012 за період діяльності з 01.01.2008 по 01.01.2012.
- перевірка у період з 08.12.2014 по 13.03.2015 за період діяльності з 01.02.2012 по 01.12.2014.

Як констатувалося, звіт інспектування банку «Фінанси та кредит» за період з 01.01.2008 по 01.01.2012, доповідна записка на ім`я заступника голови НБУ №42-104/11438 від 26.07.2012 року та лист НБУ від 27.07.2012 №42-108/11443-7513-бт свідчать, що за наслідками комплексної інспекційної перевірки банку «Фінанси та Кредит», у т.ч. було встановлено:

- незадовільний фінансовий стан банку;
- ризикову діяльність банку, яка становить загрозу для кредиторів та вкладників;
- обсяг регулятивного капіталу має від`ємне значення (становить «-» 933 млн грн) є недостатнім для виконання економічних нормативів капіталу, кредитного ризику (H7, H8), інвестування, лімітів валютної позиції (мають від`ємні значення);
- незадовільну якість актів банку, частка негативно класифікованих активів становить 19,6% (з них 93% - кредити) від класифікованих активів, з урахуванням сформованих резервів - 16%;
- банком не забезпечено дотримання встановлених нормативно правовими актами НБУ обмежено щодо кредитних концентрацій;
- якість кредитного портфеля низька: частка негативно класифікованих кредитів становить 23% кредитного портфеля;
- рівень внутрішнього контролю низький;
- діючий склад спостережної ради банку не був погоджений Національним банком;
- діяльність внутрішнього аудиту низька, аудитом практично не охоплюються найбільш ризикові напрями діяльності банку;
- стан ліквідності на дату інспектування незадовільний;
- заходи, передбачені діючою в банку Програмою фінансового оздоровлення не виконуються в повному обсязі;

Також зауважувалося, що відповідно до звіту інспектування банку «Фінанси та кредит», проведеного Нацбанком у період з 08.12.2014 по 13.03.2015 за період діяльності банку з 01.02.2012 по 01.12.2014, доповідної записки на ім`я першого заступника голови НБУ №21-00011/29051 від 07.05.2015, листа НБУ від 07.05.2015 №21-00011/31250/бт, за наслідками комплексної інспекційної перевірки «Фінанси та кредит», у т.ч. встановлено:

- незадовільний фінансовий стан банку;
- якість менеджменту є незадовільною, здійснюються операції з високим рівнем кредитного ризику;
- регулятивний капітал набув від`ємного значення і дорівнює «-» 5 596 млн грн, коригування розміру регулятивного капіталу за результатами інспектування призвело до порушення економічних нормативів та лімітів, базою для розрахунку яких є регулятивний капітал (нормативи H2, H3, H3-1, H7, H8, Л13-1, Л13-2 мають від`ємне значення);
- якість активів банку є низькою, сукупний кредитний ризик - високим: керівництвом банку проводиться ризикова політика щодо розміщення залучених коштів, частку негативно класифікованих активів збільшено до 30% від класифікованих активів;
- банком не в повному обсязі виконано рекомендації, які були надані за результатами попередніх перевірок;
- сукупний ризик ліквідності - значний, напрямок зміни ризику - такий, що зростає;
- чутливість надходжень банку та економічної вартості його капіталу до коливань валютних курсів та цін на цінні папери є високою.

Відповідно до адресованого Нацбанком для «Фінанси та кредит» листа від 07.05.2015 р. №21-00011/31250/бт НБУ зобов`язав «Фінанси та кредит»:

- сформувати резерви за активними операціями з урахуванням результатів інспектування у загальній сумі 5 555 944 тис.грн.
- відобразити у файлі #С5 нараховані доходи, що не отримані Банком понад 30 днів, у відповідності до результатів інспектування на загальну суму 1 626 304 тис.грн.
- припинити практику використання при розрахунку резерву за кредитними операціями неприйнятного забезпечення, зокрема депозитів, які залучаються щомісяця на декілька днів на звітну дату формування резерву та цінних паперів, які не віднесені до біржового реєстру, як таких, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.
- внести зміни до Програми фінансового оздоровлення банку, зокрема щодо: розроблення заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану банку, здійснення докапіталізації на суму не менше ніж 7 086 695 тис. грн. (зазначена сума не враховує коригування регулятивного капіталу на суму перевищення нормативів Н7, Н9), усунення виявлених порушень та виконання наданих інспектуванням рекомендацій, зменшення обсягу кредитних концентрацій, обсягу негативно класифікованих активів.

За результатами інспектування, проведеного Нацбанком у період з 08.12.2014 по 13.03.2015 за період діяльності «Фінанси та кредит» з 01.02.2012 по 01.12.2014 встановлена загальна рейтингова оцінка за системою CAMELS - «5» (найнижча з можливих), та наступні рейтингові оцінки за компонентами системи CAMELS (теж всі найнижчі): достатність капіталу - «5»; якість активів - «5»; менеджмент - «5»; надходження - «5»; ліквідність - «5»; чутливість до ринкових ризиків - «5».

Відповідно до розділу IV Методичних вказівок, рейтингова оцінка достатності капіталу "5" свідчить про те, що банк є неплатоспроможним; рейтингова оцінка якості активів "5" свідчить про те, що обсяг негативно класифікованих активів з урахуванням сформованих резервів під ці активи становить 60 і більше відсотків сукупних активів; рейтингова оцінка менеджменту "5" свідчить про те, що банк має абсолютно неефективне та некомпетентне керівництво і т.д.

«Суд приходить до висновку про протиправну бездіяльність Національного банку України в період з березня 2015 року по травень 2015 року щодо невжиття адекватних, негайних та рішучих дій, неприйняття своєчасного рішення про застосування адекватного заходу впливу до ПАТ «Фінанси та кредит» на підставі проведеної перевірки та складеного звіту про інспектування ПАТ «Фінанси та кредит» за період з 01.02.2012 по 01.12.2014 та встановленої рейтингової оцінки САМЕLS, що є порушенням вимог ст. 73 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - йшлося в постанові Окружного адмінсуду м. Києва від 13.12.2016.

P.S.

У розпорядження Finbalance потрапила копія ухвали ВАСУ від 10.08.2017, яку, з огляду на суспільну значущість, оприлюднюємо в т.ч. на підставі ст. 29 Закону України "Про інформацію".