Верховний Суд скасував вимогу до НБУ повернути ліцензію для банку "Преміум"

Все про економіку та фінанси

Верховний Суд своєю постановою від 15 липня частково задовольнив касаційні скарги НБУ і ФГВФО та скасував рішення судів попередніх інстанцій (у справі №826/2607/16) у частині зобов’язання повернути банківську ліцензію для банку “Преміум”, свідоцтво учасника Фонду гарантування, скасування запису в держреєстрі про припинення юрособи в результаті ліквідації. Разом з тим, суд касаційної інстанції залишив без змін судові рішення в частині скасування постанови НБУ про ліквідацію банку “Преміум” (була прийнята в 2016 році).

У ході судового процесу НБУ серед іншого наголошував, що встановив “вчинені банком порушення вимог закону вже після застосування двох санкцій за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, що в свою чергу вже є систематичним порушенням законодавства з питань фінансового моніторингу, що є самостійною і достатньою підставою для ліквідації банку” (цитата).

Також НБУ підкреслював, що встановлення факту здійснення банком ризикової діяльності та застосування заходів впливу до банку “є дискреційними повноваженнями НБУ. Національний банк України відповідно до законів наділений виключними повноваженнями самостійно визначати адекватність застосованого заходу впливу виявленим порушенням, оскілки саме НБУ, як суб`єкт владних повноважень, наділений правом та має об’єктивні можливості безпосередньо оцінювати показники діяльності банку” (цитата).

Натомість Верховний Суд констатував, що “відповідальність за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів у вигляді відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку було запроваджено Законом №1702-VII від 14.10.2014р., який набрав чинності з лютого 2015 року, а тому застосовані до Банку в 2012, 2013 та 2014 роках заходи впливу і санкції не можуть розглядатись як факти попереднього притягнення Банку до відповідальності та складати систематичність в розумінні статті 77 Закону №2121-III” (цитата).

З огляд на це, як зазначив суд касаційної інстанції, “суди попередніх інстанцій обгрунтовано дійшли висновку про відсутність в боку банку систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та прийняли рішення про задоволення позовних вимог в частині скасування постанови НБ України від 10.02.2016р. №68 БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ Преміум»” (цитата).

Щодо можливості відновлення банківської діяльності банку “Преміум”, то Верховний Суд звернув увагу в т.ч. на закон про банки (який, за визначенням Нацбанку, "гарантує невідворотність виведення банку з ринку"), прийнятий у травні 2020 року на вимогу МВФ, а також на постанову Великої Палата Верховного Суду від 10.12.2019 у справі №925/698/16, у рамках якої розглядалося питання можливості відновлення банківської діяльності банку після скасування рішення Нацбанку щодо відкликання банківської ліцензії: 

«…Якщо банк вважає, що діями НБУ здійснене незаконне втручання у діяльність банку, то він має захищати свої права відповідно до частин четвертої та п`ятої статті 5 Закону про банки, вимагаючи відшкодування заподіяної шкоди у порядку, визначеному законом.

НБУ може поновити банківську ліцензію ПАТ «Український інноваційний банк» у разі приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, яке регулює банківську діяльність в Україні.

Скасування судом або визнання неправомірним (незаконним) рішення Фонду про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом.

Управління банком Фондом у такому разі припиняється лише після прийняття НБУ рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, відновлення банківської ліцензії і повернення банку під нагляд НБУ».

Неофіційно банк "Преміум" пов`язували з екс-кандидатом (на минулих виборах) на посаду мера Києва Думчевим.