"Укртрансгазу" не вдалося відсудити 141 млн грн у "Дніпропетровськгазу"

Все про економіку та фінанси

27.05.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу “Укртрансгазу” та залишив без змін рішення Госпсуду Дніпропетровської області від 10.03.2020 і постанову Центрального апеляційного госпсуду від 16.07.2020 (у справі №904/5807/19), якими держкомпанії було відмовлено в задоволенні позову до “Дніпропетровськгазу” про стягнення 141 млн грн заборгованості та пені за неналежне виконання відповідачем зобов’язань за договором транспортування природного газу №1512000702 від 17.12.2015 у частині оплати рахунків за добові небаланси.

Цитата з постанови Верховного Суду:

“Позивачем не надано судам попередніх інстанцій доказів того, що на момент виникнення спірних правовідносин між сторонами існував договір в редакції, яка б передбачала врегулювання щодобових небалансів, або ними були внесені відповідні зміни до вже існуючого договору в порядку, встановленому договором, а саме письмово з підписами уповноважених осіб.

При цьому в позовній заяві позивач посилається на порушення п. 2.6 договору від 17.12.2015, відповідно до якого замовник має оплачувати послуги на умовах, зазначених в договорі, тоді як вказаний договір не передбачає вчинення дій щодо врегулювання щодобових небалансів та оплату такого балансування, а регулює лише визначення вартості місячного небалансу та порядок його оплати.

Крім того судом апеляційної інстанції встановлено, що матеріали справи не містять первинних документів, які б свідчили про реальність вчинення балансуючих дій кожної доби та понесення витрат пов`язаних з таким балансуванням, а додані до матеріалів справи односторонні акти врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць не містять відомостей про джерела внесення в них інформації. Також коригуючі акти врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць не містять пояснень, чому відбулися коригування, тим самим ставлять під сумнів достовірність інформації, зазначеної в основних актах.

<...> Судом не було встановлено порушення господарськими судами норм процесуального та матеріального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі”.

Контекст

"Дніпропетровськгаз” входить у групу РГК (Регіональна газова компанія), яку пов’язують з Дмитром Фірташем. За оцінками учасників ринку, вона контролює близько 70% розподілу газу в Україні.

Раніше “Укртрансгаз” повідомляв, що учасники ринку заборгували йому за негативні небаланси у 2016-2019 роках 43,6 млрд грн. При цьому держкомпанія подала 68 позовів на 45,4 млрд грн (з урахуванням штрафних санкцій).

“Укртрансгаз” входить у групу “Нафтогазу”. Держкомпанія забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації й будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них. До 1 січня 2020 року “Укртрансгаз” також управляв українською газотранспортною системою. Однак після завершення анбандлінгу цю функцію виконує “Оператор ГТС” (який заявляє про борг обл- і міськгазів зі відібраний газ на 10 млрд грн).

"Укртрансгаз" за підсумками І кварталу 2021 року звітував про збиток 30,3 млн грн (за цей же період 2020 року - 16,3 млрд грн). Чистий дохід за січень-березень становив 1,27 млрд грн (за січень-березень 2020 року - 1,03 млрд грн).

Збиток компанії за 2020 рік - 2,62 млрд грн (за 2019 рік - 23,6 млрд грн). Чистий дохід торік становив 6,03 млрд грн (за 2019 рік - 3,27 млрд грн).

Як писав Finbalance, 17.02.2021 Госпсуд Львівської області відмовився задовольнити позов “Укртрансгазу” до “Львівгазу” (в справі №914/2579/19) про стягнення 1,15 млрд грн (у т.ч. заборгованість за послуги балансування обсягів природного газу - 972,5 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, “Укртрансгаз” вказував на виникнення у відповідача обсягів негативних небалансів природного газу внаслідок безпідставного відбору ним з газорозподільної системи природного газу для покриття його власних потреб виробничо-технічних витрат без подання таких обсягів природного газу до газотранспортної системи та внаслідок несанкціонованих відборів з газорозподільної системи відповідача природного газу споживачами, у яких в спірні періоди не було жодного постачальника природного газу. Йдеться про період з липня 2018 року по лютий 2019 року.

Натомість “Львівгаз” зазначав, що “різниця між обсягами газу, які були подані позивачем від імені і за дорученням постачальників (замовників послуг транспортування) у розподільні газопроводи відповідача, і обсягами газу, які були передані відповідачем споживачам постачальників, може свідчити про втрату у розподільних мережах відповідачем вантажу, прийнятого до перевезення від постачальника”, а тому “відповідач при транспортуванні втратив вантаж (газ) постачальників, а не позивача” (цитати).

Госпсуд Львівської області погодився з аргументом відповідача і вирішив, що “вимоги пов`язані з втратою вантажу при транспортуванні у розподільних мережах, може пред’явити вантажовідправник (постачальник), а не оператор ГТС (позивач)”, і “втрата вантажу відбулася поза межами газотранспортної системи і оператор ГТС до цього відношення не має” (цитата).

“Суд зазначає про необгрунтованість позовних вимог, оскільки: позивач не довів обставин надання послуг відповідачу протягом спірного періоду, їх обсягу і вартості; не довів причинного зв`язку між понесеними витратами і заявленими вимогами; у спірному правовідношенні відповідач не є замовником послуг транспортування газу і замовником послуг балансування; балансування газотранспортної системи оператором ГТС не є послугами; вимоги відшкодування шкоди у зв`язку з втратою вантажу (газу) у розподільних мережах можуть бути пред`явлені відповідачу вантажовідправниками (власниками газу)”, - йдеться в рішенні Госпсуду Львівської області від 17.02.2021.

10.02.2021 Госпсуд Львівської області відмовився задовольнити позов “Укртрансгазу” до “Львівгазу” в ще одній справі - №914/2/19 - про стягнення 698,4 млн грн (у т.ч. 456 млн грн - заборгованість за послуги балансування обсягів природного газу, 160,7 млн грн - пеня, 61 млн грн - інфляційні втрати, 20,7 млн грн - 3% річних; початковий обсяг позовних вимог був 826,2 млн грн, але частину з них - на 127,9 млн грн - “Укртрансгаз” відкликав).

У цьому випадку суд також зауважив, що “вимоги пов`язані з втратою вантажу при транспортуванні у розподільних мережах, може пред’явити вантажовідправник (постачальник), а не оператор ГТС”. “Газ, який передається у газорозподільні мережі, Оператору ГТС на праві власності не належить. Відтак, права позивача не можуть бути порушені втратою природного газу відповідачем при його транспортуванні у своїх мережах, оскільки це була б втрата вантажу (газу) постачальника, а не позивача”, - йшлося в рішенні Госпсуду Львівської області від 10.02.2021.

13.04.2021 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу “Укртрансгазу” та залишив без змін рішення Госпсуду Чернігівської області від 16.02.2021 (у справі №927/1041/19), яким держкомпанії знову ж таки було відмовлено в задоволенні позову до “Чернігівгазу” про стягнення 389,2 млн грн (у т.ч. 325 млн грн заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу; 46,9 млн грн пені; 4,45 млн грн 3% річних; 12,8 млн грн інфляційних втрат).

Згідно з судовими матеріалами, за твердженням “Укртрансгазу”, негативні небаланси газу виникли внаслідок безпідставного відбору відповідачем з газотранспортної системи природного газу для покриття його власних виробничо-технологічних витрат без подання таких обсягів природного газу до газотранспортної системи.

Госпсуд Чернігівської області зазначив, що “в матеріалах справи відсутні та позивачем не надано доказів на підтвердження наявності між сторонами договору, який би регулював відносини саме щодо врегулювання місячних небалансів, оплата за які є предметом цього позову (не подано докази, які б свідчили про внесення до діючого Договору відповідних змін, з метою приведення його в відповідність до чинного Кодексу ГТС)” (цитата).

Північний апеляційний госпсуд погодився з висновком суду першої інстанції, зауваживши, що “у позивача відсутнє право на стягнення вартості послуг балансування, оскільки факт надання послуг обґрунтовується умовами договору, надання яких ним не передбачено, відтак є недоведеним, що також виключає підстави для стягнення пені, інфляційних втрат та 3% річних” (цитата).

Разом з тим, 10.02.2021 Госпсуд Чернівецької області частково задовольнив позов “Укртрансгазу” до “Чернівцігазу” (у справі №926/1577/20) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 384,3 млн грн (у т.ч. 349,1 млн грн заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу, 19,9 млн грн інфляційних втрат і 14,6 млн грн - 3% річних).

Тоді суд дійшов висновку, що компанією “Чернівцігаз” “безпідставно відібрано з газотранспортної системи природний газ, при цьому не повернуто в газотранспортну мережу природного газу", внаслідок чого у відповідача виник негативний небаланс.

27.01.2021 Госпсуд Івано-Франківської області задовольнив позов “Укртрансгазу” до “Івано-Франківськгазу” (в справі №909/65/20) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 358,2 млн грн (у т.ч. 325,3 млн грн заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу, 16,2 млн грн інфляційних втрат, 1 млн грн пені, 15,6 млн грн 3% річних).

Суд констатував, що "відповідач як замовник послуг транспортування у спірні газові місяці через точку входу до газотранспортної системи не подав жодних обсягів природного газу, однак при цьому, здійснив відбір природного газу з точки виходу з газотранспортної системи, що склали обсяги його негативних місячних небалансів за відповідні періоди, для врегулювання яких були надані послуги балансування".

“Львівгаз”, “Чернівцігаз”, “Івано-Франківськгаз”, "Чернігівгаз" та низка інших облгазів, входять у згадану вище групу РГК (Регіональна газова компанія).

Як писав Finbalance, 27.01.2021 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов “Укртрансгазу” до ПАТ “Київгаз” у справі №910/11215/18 про стягнення 216,6 млн грн, що включає вартість безпідставного набутого (відібраного з ГТС) газу на суму 146,2 млн грн і доходи в розмірі 70,6 млн грн, які відповідач отримав (міг отримати) від вказаного майна.

Згідно з судовими матеріалами, йдеться про газ в обсязі 11929,66 тис. кубів, який, за оцінками позивача, відповідач несанкціоновано відібрав у 2015-2018 роках.

Так, “Укртрансгаз” зауважував, що набуття “Київгазом” природного газу відбулося внаслідок відбору останнім газу з точок виходу з газотранспортної системи в більшому обсязі, ніж було транспортовано позивачем споживачам природного газу, а споживачі відбирали газ без підтверджених номінацій постачальником.

За висновками “Укртрансгазу”, згідно з Кодексом газотранспортної системи, “Київгаз” був зобов’язаний самостійно закупити відповідний обсяг природного газу для ліквідації несанкціоновано відібраних споживачами обсягів природного газу, а не безпідставно відбирати такі обсяги газу в позивача з газотранспортної системи.

Натомість суд зазначив, що “невиконання відповідачем обов’язків щодо здійснення ним балансування природного газу не свідчить про те, що ПАТ «Київгаз» набув газ АТ «Укртрансгаз» при здійснені ним своїх функцій щодо розподілу природного газу на користь споживачів останнього” (цитата).

“Спірні обсяги природного газу були набуті споживачами (третіми особами на боці відповідача), які є підприємствами - виробниками теплової енергії, що не заперечується цими третіми особами (ними лише вказується, що цей газ був набутий ними у НАК «Нафтогаз України» (постачальника) на підставі укладених договорів купівлі-продажу, а не безпосередньо у позивача). Відтак, ПАТ «Київгаз» не може вважатися належним відповідачем у даному кондикційному позові”, - йшлося в рішенні Госпсуду м. Києва від 27.01.2021.

У держреєстрі засновником “Київгазу” вказана КМДА. Разом з тим, раніше ЗМІ писали про можливий вплив на компанію в т.ч. Юрія Бойка (близький до Дмитра Фірташа).