Уряд заднім числом збільшує статутний капітал «Нафтогазу» на 104,6 млрд грн

Все про економіку та фінанси

01.10.14 «Нафтогаз» отримав наказ Мiненерговугілляпрому вiд 29.09.14 №678 "Про приватне розмiщення акцiй Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", згiдно з яким на виконання постанов Кабміну вiд 09.01.13 №12, вiд 12.02.14 №40, вiд 29.05.14 №151 та вiд 04.08.14 №302 "Про збiльшення статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" прийнято рiшення про приватне розмiщення акцiй компанiї на загальну номiнальну вартiсть 104 609 576 000,00 грн. Про це «Нафтогаз» повідомляє в системі розкриття інформації НКЦПФР.

«Акцiонер вирiшив збiльшити статутний капiтал Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з 55 840 905 000,00 гривень до 160 450 481 000,00 гривень за рахунок додаткових внескiв на загальну суму 104 609 576 000,00 гривень шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй Компанiї у кiлькостi 104 609 576 штук номiнальною вартiстю 1 000,00 гривень кожна. Спiввiдношення вартостi акцiй, якi розмiщуються, до загального зареєстрованого розмiру статутного капiталу компанiї на дату прийняття рiшення про розмiщення становить 187,34%», - йдеться в повідомленні.