Кабмін схвалив законопроект про е-аудит

Все про економіку та фінанси

28 жовтня Кабінет Міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу та закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит).

Як зауважує Міністерство фінансів, документом вносяться зміни в частині обов’язку платників податків подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані: про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також про зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік у вигляді стандартного аудиторського файла (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Такий обов’язок виникатиме у великих платників податків лише з 01 січня 2025 року, а у платників ПДВ - з 01 січня 2027 року.

Також встановлюється відповідальність платників за неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками стандартного аудиторського файлу (SAF-T).

Одночасно вносяться зміни до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині доповнення чинної норми щодо забезпечення ведення підприємствами бухгалтерського обліку в електронному вигляді з дотриманням вимог ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

На думку Мінфіну, впровадження е-аудиту сприятиме вирішенню таких завдань:

- удосконаленню ризик-орієнтованих підходів на доперевірочному та перевірочному етапах;
- підвищенню швидкості, точності та ефективності результатів перевірок;
- створенню можливостей для платників податків щодо самоперевірки поданої податкової звітності;
- зменшенню кількості податкових запитів до платників податків;
- зменшенню податкових правопорушень та судових спорів;
- зменшенню особистих контактів між платником податків та контролюючим органом, зниженню впливу «людського фактора».