Україна й Катар внесли зміни в угоду про уникнення подвійного оподаткування

Все про економіку та фінанси

2 вересня міністр фінансів Сергій Марченко підписав протокол між урядом України та урядом Катара про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Цим протоколом вносяться зміни до угоди з метою приведення її положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР.

Зокрема, Протоколом передбачається:

- розширення положень статті 25 Угоди «Процедура взаємного узгодження», відповідно до якої будь-яка домовленість, досягнута компетентними органами України та Катару в рамках процедури взаємного узгодження, повинна виконуватись незалежно від будь-яких обмежень в часі, передбачених національним законодавством Договірних Держав;

- доповнення статті 26 Угоди «Обмін інформацією» положенням, яким передбачається розширення можливостей компетентних органів України та Катару щодо використання отриманої інформації за умови отримання дозволу відповідного компетентного органу, який надав інформацію;

= нову редакцію статті 28 Угоди «Право на отримання вигід», що обмежує можливості застосування пільгових положень Угоди, якщо основною метою є отримання таких пільг.

Суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів та Державна податкова служба.