Таскомбанк Тігіпка купує у фінкомпанії Тігіпка споживчі та готівкові кредити

Все про економіку та фінанси

19.08.2021 наглядова рада Таскомбанку погодила здійснення банком правочину з ТОВ "Фінансова компанія "Центр фінансових рішень" (кінцевий бенефіціар цієї компанії, як і Таскомбанку, - Сергій Тігіпко).

Предмет правочину - придбання Таскомбанком портфелів споживчих та готівкових кредитів ТОВ "ФК "Центр фінансових рішень" (працює під торговельною маркою "КредитМаркет").

“Встановити, що загальний ліміт придбаного кредитного портфелю споживчих та готівкових кредитів, який може одночасно обліковуватись на балансі банку, не може становити більше ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень”, - йдеться в рішенні наглядової ради Таскомбанку.

Згідно зі звітністю Таскомбанку, на 01.07.2021 обсяг його активів становив 24,5 млрд грн.

Заявлений банком регулятивний капітал на вказану дату - 2,7 млрд грн. Значення нормативу Н2 (адекватність регулятивного капіталу; має бути не менше 10%) - 18,11%.

Значення нормативу Н9 (норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов`язаними з банком особами; має бути не більше 25%) - 16,41%.