Таскомбанк списав кредити на 454 млн грн і продав позики на 211 млн грн з дисконтом 98,4%

Все про економіку та фінанси

За даними Таскомбанку, в 2020 році за рахунок резерву він списав кредити балансовою вартістю 453,8 млн грн (у 2019 році - на 157,2 млн грн).

Крім того, торік банк продав кредити балансовою вартістю 210,5 млн грн (у 2019 році - 50,2 млн грн), результат від продажу склав 3,35 млн грн (у 2019 році - 0,43 млн грн).

На кінець 2020 року балансова вартість майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя протягом 2020 року, становила 51,9 млн грн (у 2019 році - 13,75 млн грн).

“Після списання за рахунок страхового резерву банком за забезпеченими кредитами проводиться претензійно-позовна робота, за бланковими кредитами фізичних осіб проводитися робота по стягненню через колекторські компанії або претензійно-позовна робота, якщо сума боргу понад 50 тис. грн., за бланковими кредитами юридичних осіб або фізичних осіб підприємців проводитися робота по стягненню або претензійно-позовна робота, якщо сума боргу понад 50 тис. грн. Сума кредитів, які були списані за рахунок резерву протягом 2020 року, але за якими банк продовжує претензійно позовну роботу, становить 252 624 тис. грн”, - йдеться в звітності Таскомбанку.

Кредитний портфель банку в 2020 році збільшився на 6,3% - до 13,16 млрд грн, а в І кварталі 2021 році зменшився на 3,9% - до 12,65 млрд грн.

Витрати банку на формування резерву за кредитними ризиками в 2020 році становили 154,8 млн грн (у 2019 році він декларував дохід 113,5 млн грн від розформування резервів), а відповідні витрати за І квартал 2021 року склали 36,6 млн грн (у І кварталі 2020 року - 18,9 млн грн).

Прибуток Таскомбанку в 2020 році скоротився до 381,1 млн грн (з 470,7 млн грн у 2019 році), а в І кварталі 2021 року збільшився до 166 млн грн (зі 103,1 млн грн у І кварталі 2020 року).

За інформацією банку, з березня 2020 року “з метою подолання наслідків пандемії COVID-19” він запропонував стандартизовані програми реструктуризації для мікробізнесу та індивідуальні - для корпоративних клієнтів. Як зазначається, обсяг реструктуризованих кредитів склав 2,83 млрд грн, або 24% корпоративного кредитного портфелю (по корпоративному бізнесу - 2,78 млрд грн, по мікробізнесу − 55,1 млн грн). З них по реструктиризованих кредитах у сумі 6,99 млн грн на кінець 2020 року визнано дефолт (усі позичальники відносяться до напрямку мікробізнесу). Резерв по реструктуризованих кредитах склав 127,2 млн грн (або 4%). Галузева концентрація по реструктуризованих кредитах виглядає наступним чином: операції з нерухомістю − 31%, переробна промисловість − 24%, діяльність готелів та ресторанів − 12%, сільське господарство − 12%, оптова та роздрібна торгівля − 9%, інші галузі − 13%. Переважно надавались короткострокові реструктуризації із зміною графіку погашення основного боргу, без перенесення строків погашення процентів. По реструктуризованих кредитах обслуговування боргу позичальників корпоративного сегменту здійснюється без прострочок більше 30 днів

За даними Таскомбанку, на 01.05.2021 його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 18,15% (вимога НБУ - не менше 10%), а значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов`язаними з банком особами (Н9; має бути не більше 25%) - 17,7%.