Суд підтримав авіазавод "Укроборонпрому" в спорі з податківцями на 106 млн грн

Все про економіку та фінанси

29.04.2021 Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов держпідприємства "Завод 410 ЦА" до Офісу великих платників податків ДПС (у справі №640/24600/20) та

- скасував податкову вимогу №236-10 від 25.05.2020 про наявність податкового боргу в позивача з частини чистого прибутку в розмірі 105,9 млн грн;

- скасував рішення податківців про опис майна у податкову заставу №19475/10/28-10-10-02-23 від 26.05.2020;

- зобов’язав Офіс великих платників податків ДПС виключити з інтегрованих карток позивача як платника податків дані про податковий борг у розмірі 105,9 млн грн.

Суд у своєму рішення констатував, що “з наявних у справі доказів судом не встановлено наявність у позивача саме податкового боргу з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань у розмірі 105 905 212,29 грн” (цитата).

При цьому суд послався в т.ч. на судове рішення від 18.10.2018 у справі №826/5814/18, яким Офісу великих платників податків вже було відмовлено у задоволенні позову про стягнення з ДП «Завод 410 ЦА» (на користь держбюджету) заборгованості з частини чистого прибутку в розмірі 102,8 млн грн (за період з 27.07.2016 по 01.08.2018).

У ході судового процесу (в справі №640/24600/20) ДП "Завод 410 ЦА" (авіаремонтне підприємство, входить в сферу управління держконцерну “Укроборонпром”) наполягало, що в нього відсутній податковий борг.

Натомість податківці наголошували, що податковий борг виник у зв`язку з несплатою позивачем самостійно визначених грошових зобов`язань згідно з «Розрахунками з частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями».

Офіс великих платників податків ДПС посилався на пункт 46.1 статті 46 Податкового кодексу в редакції закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX.

В цій редакції пункту 46.1 статті 46 ПК України, зазначено, що розрахунки (у тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів, прирівнюються до податкової декларації.

З цього приводу Окружний адмінсуд м. Києва в своєму рішенні від 29.04.2021 зауважив таке:

“Офіційне опублікування Закону №466-IX відбулось 22.05.2020 у випуску №84 Голосу України. Таким чином зміни до пункту 46.1 статті 46 ПК України, на які посилається відповідач вступили в силу наступного дня після офіційного опублікування Закону № 466-IX - а саме 23.05.2020.

Разом з тим, в додаткових поясненнях відповідач зазначає, що податковий борг виник в період з 27.07.2016 по 27.09.2019 року.

Цей період формування грошових зобов`язань з частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань) відображено і в Розрахунку боргу по частині чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями, який відповідач залучив до матеріалів справи, додавши до відзиву на позовну заяву.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи (ст. 58 Конституції України).

Для встановлення факту наявності чи відсутності у позивача податкового боргу слід застосовувати законодавство чинне на момент виникнення грошових зобов`язань ДП «Завод 410 ЦА» зі сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об`єднань.

[У] статті 9 та 10 ПК України (в редакції чинній на момент виникнення грошових зобов`язань ДП «Завод 410 ЦА» зі сплати частини чистого прибутку (доходу)) визначено вичерпний перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів, серед яких відсутній такий вид податку (збору) як "частина чистого прибутку (доходу).

Щодо посилань відповідача на приписи Постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 16 лютого 2011 року «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету», згідно яких на контролюючі органи покладено обов`язок забезпечення відповідно до законодавства здійснення контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів доходів за кодом бюджетної класифікації 21010100 (частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету відповідно до закону), а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного або місцевого бюджетів, слід зазначити, що покладення на контролюючі органи повноважень щодо обліку таких платежів не змінює правової природи такого платежу.

До аналогічного висновку дійшов Верховний суд у складі Касаційного адміністративного суду під час розгляду аналогічної справи (постанова від 13.10.2020 по справі № 640/19757/19):

«Ураховуючи нормативні визначення понять грошове зобов`язання, податкове зобов`язання (в редакції ПК України на час спірних відносин), частина чистого прибутку не є податковим платежем, у розумінні норм ПК України. Цей платіж, хоча і є обов`язковим, але не віднесений ні до загальнодержавних податків та зборів, ні до місцевих податків.

Покладення на контролюючі органи повноважень щодо обліку таких платежів не змінює правової природи такого платежу»".

Додамо, що 15.03.2021 Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін ухвалу Окружного адмінсуду м. Києва від 21.10.2020 (в справі №640/24600/20), якою було задоволено заяву держпідприємства "Завод 410 цивільної авіації" про забезпечення позову та заборонено управлінню Державної казначейської служби у Печерському районі м. Києва та Офісу великих платників податків ДПС здійснювати будь-які дії щодо стягнення з ДП "Завод 410 ЦА" частини чистого прибутку в розмірі 105,9 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, ухвалою Окружного адмінсуду м. Києва від 17.09.2019 було відкрито провадження в справі №640/22990/19 за позовом Головного управління ДПС у м. Києві до ДП "Завод 410 ЦА" про стягнення коштів платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника, на суму податкового боргу в розмірі 91,3 млн грн.

При цьому УДКС у Печерському районі м. Києва розіслало в банки, в яких обслуговується "Завод 410 ЦА", інкасове доручення №5345/28-10-10-27 від 25.08.2020 (про стягнення заборгованості по частині чистого прибутку) на підставі рішення Офісу великих платників податків ДПС від 25.08.2020 на суму 105,9 млн грн.

“Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про обґрунтованість тверджень позивача відносно того, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити реалізацію виконання рішення суду, ефективний захист та поновлення порушених прав та інтересів позивача”, - йшлося в постанові Шостого апеляційного адмінсуду від 15.03.2021.