Суд не дав ДП "ГарПок" відстрочку на погашення боргу перед виробником "зеленої" е/е

Все про економіку та фінанси

12.05.2021 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити заяву держпідприємства "Гарантований покупець" (ДП “ГарПок”) про відстрочення виконання рішення Госпсуду м. Києва від 13.04.2021 (у справі №910/19737/20), яким з ДП “ГарПок” було вирішено стягнути 9,7 млн грн заборгованості за “зеленим” тарифом на користь ТОВ "Євроімекс".

Згідно з судовими матеріалами, ДП “ГарПок” своє клопотання про відстрочення погашення боргу (на рік) мотивувало такими факторами (нижче - цитата):

“- неможливість забезпечення виконання зобов`язань з оплати електричної енергії за "зеленим" тарифом у інший спосіб ніж шляхом додержання механізму встановленого законодавством;

- фінансування діяльності Гарантованого покупця здійснюється лише в межах кошторису затвердженого регулятором;

- неналежне виконання ПрАТ НЕК "Укренерго" обов`язку щодо забезпечення надходження грошових коштів Гарантованому покупцю для оплати останнім електричної енергії виробникам за "зеленим" тарифом в повному обсязі, як наслідок наявність заборгованості перед Гарантованим покупцем на суму 23 550,00 млн. грн (з ПДВ);

- необхідність забезпечення Гарантованим покупцем оплати електричної енергії перед виробникам за "зеленим" тарифом у обсягах, що пов`язані з невиконанням ПрАТ НЕК "Укренерго" спеціальних обов`язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії;

- часткове виконання відповідачем зобов`язань з оплати заборгованості за спірний період;

- встановлений в п. 4 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" від 21.07.2020 №810-ІХ строк погашення заборгованості ДП "Гарантований покупець" перед суб`єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, що утворилася станом на 1 серпня 2020 року, фактично буде відбуватися протягом 2021-2022 років;

- визначені в статті 8 та пункті 11-1 розділу XVII Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про альтернативні джерела енергії" додаткові джерела фінансування ПрАТ "НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" для виконання зазначених спеціальних обов`язків;

- відсутність вини у невиконанні спірних зобов`язань та складний фінансовий стан ДП "Гарантований покупець" внаслідок невиконання іншим учасником спірних правовідносин наведених спеціальних обов`язків;

- велику кількість судових справ за позовами виробників електроенергії за "зеленим" тарифом до ДП "Гарантований покупець";

- наявність станом на 01.01.2021 дебіторської заборгованості - 34 489 107 тис. грн, тоді як кредиторська заборгованість становить 36 112 263 тис. грн”.

Натомість Госпсуд м. Києва, відмовляючись задовольнити заяву ДП “ГарПок” про надання відстрочки на погашення заборгованості за “зеленим” тарифом перед ТОВ "Євроімекс", констатував таке:

“Суд звертає увагу, що відповідач просить суд відстрочити виконання рішення у цій справі на один рік з дня його ухвалення, проте жодним чином не обґрунтовує запропонований термін відстрочення та не надає жодних доказів на підтвердження того, що після спливу терміну відстрочення рішення суду буде виконане.

<...> Cуд зазначає, що безпідставне надання відстрочки без обґрунтованих на те мотивів на тривалий період без дотримання балансу інтересів стягувача та боржника порушує основи судового рішення, яке ухвалене іменем України, позбавляє кредитора можливості захистити свої права, знижує авторитет судового рішення, а тому таке судове рішення не може вважатися законним та справедливим.

<...> За висновком суду, подані відповідачем докази не можуть підтверджувати обставини реальності виконання рішення суду в цій справі після закінчення терміну, на який відповідач просить відстрочити його виконання.

Також твердження заявника про наявність боргу зі сторони ПрАТ НЕК "Укренерго" не є тими обставинами, з якими приписи статті 331 Господарського процесуального кодексу України пов`язують можливість надання відстрочки виконання рішення суду, оскільки відповідно до чинного законодавства зобов`язання мають виконуватись належним чином; юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями; боржник не звільняється від відповідальності за неможливості виконання ним грошового зобов`язання.

Більш того, існування спору за позовом ДП "Гарантований покупець" до ПрАТ НЕК "Укренерго" про стягнення боргу у розмірі 25 724 290 343,04 грн (справа № 910/16664/20), як вірно зазначає позивач, не є гарантованим підтвердженням надходження грошових коштів на рахунки ДП "Гарантований покупець" з метою належного виконання рішення суду саме в цій справі по закінченню терміну відстрочки (тобто, протягом року з дати ухвалення рішення).

Відповідно до пункту 4 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" від 21.07.2020, який набрав чинності 01.08.2020, Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом з метою погашення заборгованості державного підприємства "Гарантований покупець" перед суб`єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, що утворилась станом на 1 серпня 2020 року, доручено розробити та подати до Верховної Ради України законопроект щодо відшкодування такої заборгованості протягом 2021-2022 років шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу п`ять років.

В той же час, суд зазначає, що наразі відсутній нормативно-правовий акт, який би на законодавчому рівні встановлював інший порядок та спосіб виконання зобов`язань ДП "Гарантований покупець" перед позивачем, ніж передбачений умовами укладеного сторонами договору.

Суд звертає увагу, що обов`язок держави полягає у захисті прав виробників "зеленої електроенергії", саме з метою забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об`єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, відтак Державне підприємство "Гарантований покупець" зобов`язане добросовісно і своєчасно здійснювати розрахунок з виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом.

Також суд зазначає, що скрутне фінансове становище боржника чи невиконання його контрагентами своїх зобов`язань не можуть бути безумовними підставами для відстрочення виконання рішення суду.

При вирішенні питання щодо відстрочення виконання судового рішення у цій справі судом також враховано доводи позивача про збитковість його господарської діяльності за 2020 рік, у зв`язку з порушенням відповідачем строків оплати за придбану в позивача електричну енергію, а також значний розмір заборгованості позивача за п`ятьма кредитними договорами, укладеними з АТ "Укрексімбанк", який перевищує присуджену до стягнення з відповідача на користь позивача суму грошових коштів.

З огляду на викладене, з урахуванням балансу інтересів сторін, оскільки довготривале невиконання рішення суду порушуватиме право позивача на справедливий судовий розгляд, суд дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні заяви Державного підприємства "Гарантований покупець" про відстрочення виконання судового рішення в цій справі”.

Контекст

Як писав Finbalance, Госпсуд м. Києва з кінця 2020 року задовольнив позови виробників "зеленої" електроенергії про стягнення з ДП "ГарПок" понад 800 млн грн заборгованості за "зеленим" тарифом, у т.ч.

- ТОВ "Українські енергетичні рішення 2018" - на 22,9 млн грн (справа №910/14214/20);

- ТОВ "Ґудвеллі Україна" - 6,9 млн грн (справа №910/19490/20);

- ПрАТ "Екопрод" - 5,5 млн грн (№910/18611/20);

- ТОВ "Аякс Дніпро" - 26,1 млн грн (справа №910/13064/20);

- ТОВ "Тавань Солар 3" - 13,4 млн грн (справа №910/11888/20);

- ТОВ "Сонячна Енергія Плюс" - 16,1 млн грн (справа №910/18882/20);

- ТОВ "Євроімекс" - 9,7 млн грн (справа №910/19737/20);

- ТОВ "Юкрейніа Солар Груп-Виноградове" - 4,9 млн грн (справа №910/14390/20);

- ТОВ “Аякс Дніпро” - на 47,3 млн грн (справа №910/15672/20);

- ТОВ “Дніпроукренерго” - 25,7 млн грн (справа №910/1177/21);

- ТОВ “Евда Енерго” - 16,3 млн грн (справа №910/14750/20);

- ТОВ “Астерія Солар” - 14,4 млн грн (справа №910/11912/20).

- ТОВ "З-Енерджі" - 21,6 млн грн (справа №910/9476/20);

- ТОВ "Енерджі Солар" - 19,8 млн грн (справа №910/15132/20);

- ТОВ “Воскресенське-Терра” - 19,4 млн грн (справа №910/18826/20);

- ТОВ "Строй Центр" - 15 млн грн (справа №910/20727/20);

- ТОВ "Зоннененергі" - 13 млн грн (справа №910/20133/20);

- ТОВ "Кіровоградбудресурс" - 10,9 млн грн (справа №910/19152/20);

- ТОВ "Еней Солар" - 9,9 млн грн (справа №910/19990/20).

- ТОВ "Вінницька птахофабрика" - на 101,5 млн грн (справа №910/10916/20);

- ТОВ “Ред Инвест” - 90,5 млн грн (справа №910/9531/20);

- ТОВ "Приморська енергогенеруюча компанія" - 62 млн грн (справа №910/17251/20);

- ТОВ "Михайлівська СЕС" - 57,5 млн грн (справа №910/8396/20);

- ТОВ "Віта Солар" - 49,4 млн грн (№910/15666/20);

- ТОВ "Р-Енерджі" - 35,5 млн грн (справа №910/9404/20);

- ТОВ "Енерджі Рей" - 21,5 млн грн (справа №910/17369/20);

- ТОВ "Еко-Фотуре "Стара Ушиця" - 21,5 млн грн (справа №910/14117/20);

- ТОВ "Фора-С2" - 17,4 млн грн (справа №910/10012/20);

- ТОВ "Біогазенерго" - 13,8 млн грн (справа №910/8366/20);

- ТОВ "Вінсолар" - 12,9 млн грн (справа №910/11767/20);

- ТОВ "Гідропауер" - 7,4 млн грн (справа №910/14221/20);

- ТОВ "Гідропауер-1" - 5,6 млн грн (справа №910/14134/20).

11.05.2021 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ДП "ГарПок" на рішення Госпсуду м. Києва від 02.12.2020 у справі №910/10916/20, яким було задоволено позов ТОВ "Вінницька птахофабрика" та вирішено стягнути з ДП "ГарПок" 101,5 млн грн заборгованості за "зеленим" тарифом (з урахуванням пені, штрафів і т.д.).

Разом з тим, суд апеляційної інстанції задовольнив клопотання ТОВ "Вінницька птахофабрика" та прийняв відмову компанії від частини позовних вимог - щодо стягнення штрафних санкцій у розмірі 8,3 млн грн.

В іншій частині рішення Госпсуду м. Києва від 02.12.2020 (про стягнення основного боргу в розмірі 93,1 млн грн) було залишене без змін постановою Північного апеляційного госпсуду від 11.05.2021.

21.04.2021 Північний апеляційний госпсуд також відмовився задовольнити апеляційну скаргу ДП "ГарПок" та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 09.12.2020 (у справі №910/14221/20), яким було задоволено позов ТОВ “Гідропауер” про стягнення з ДП “ГарПок” 7,4 млн грн заборгованості за “зеленим” тарифом.

12.05.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ДП “ГарПок” та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 23.11.2020 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 18.02.2021 (у справі №910/11830/20), якими було частково задоволено позов ТОВ «Єдиний енергостандарт» та вирішено стягнути з ДП “ГарПок” 2,2 млн грн заборгованості за “зеленим” тарифом.

Як писав Finbalance, проти України подано перший позов у міжнародний арбітраж щодо “зеленого” тарифу. Позивач - компанія Modus Energy International B.V. - вважає, що держава порушила договір до Енергетичної хартії та просить стягнути з України не менше 11,5 млн євро.

Додамо, що Госпсуд м. Києва задовольнив уже два позови "Енергоатома" до "ГарПока" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 6,8 млрд грн.

Також суд розглядає позов "ГарПока" до “Укренерго” про стягнення 25,7 млрд грн (справа №910/16664/20). Разом з тим, "Укренерго" озвучило претензії до "ГарПока" на 2,1 млрд грн.

Згідно з підписаним торік Меморандумом між урядом та виробниками енергії з відновлювальних джерел, останні мали отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд грн у IV кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами цьогоріч по 15% або 3,36 млрд грн щоквартально. Таким чином, на 31 березня виробники ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн, або 55% заборгованості.

Українська асоціація відновлюваної енергії констатувала, що за підсумками І кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину.

"Фактичний рівень погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від обіцяного", – заявили в асоціації, додавши, що не всі виробники "зеленої" енергії отримали виплати: як зазначалося, борги тих, хто звернувся до суду щодо стягнення заборгованості, "Гарпок" не визнає.

На кінець 2020 року ДП "ГарПок" виступало відповідачем у судових справах на загальну суму 10,6 млрд грн.

За даними держпідприємства “Гарантований покупець” (ДП "ГарПок"), на 17 травня 2021 року заборгованість "Укренерго" перед ним, яка є джерелом розрахунків за "зеленим" тарифом, становила 15,8 млрд грн (у т.ч. за 2021 рік - 4,2 млрд грн, за 2020 рік - 11,6 млрд грн).

На 15 квітня вказана заборгованість була 15,3 млрд грн (у т.ч. за 2021 рік - 3 млрд грн, за 2020 рік - 12,3 млрд грн), на 15 березня - 17,2 млрд грн (у т.ч. за 2021 рік - 2,9 млрд грн, за 2020 рік - 14,3 млрд грн).

На 17 травня заборгованість "Укренерго" перед ДП "ГарПок", яка є джерелом розрахунків з "Енергоатомом" за електроенергію, вироблену за потреб населення, - 6,8 млрд грн (у т.ч. за 2021 рік - 3,1 млрд грн, за 2020 рік - 3,7 млрд грн).

Як писав Finbalance, ДП "ГарПок" за підсумками 2020 року звітувало про прибуток 16,2 млн грн (за 2019 рік - 28,5 млн грн).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 66,98 млрд грн (за 2019 рік - 33,93 млрд грн), у т.ч. від виконання спецобов`язків на ринку "зеленої" електроенергії - 41,7 млрд грн (у 2019 році - 11,35 млрд грн), від виконання спецобов`язків щодо забезпечення потреб населення в електроенергії - 25,3 млрд грн (у 2019 році - 22,58 млрд грн).

При цьому із вказаних 66,98 млрд грн дохід від продажу електроенергії становив 30,84 млрд грн (у 2019 році - 28,2 млрд грн), а дохід від наданих послуг для "Укренерго" у рамках спецобов`язків - 36,14 млрд грн (за 2019 рік - 5,7 млрд грн)

На кінець 2020 року дебіторська заборгованість перед ДП "ГарПок" становила 34,5 млрд грн (на кінець 2019 року - 4,37 млрд грн), у т.ч. заборгованість "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел - 31,1 млрд грн, а заборгованість "Укренерго" за електроенергію з метою врегулювання небалансів - 3,14 млрд грн.

Поточна заборгованість самого ДП "ГарПок" за товари, роботи, послуги на кінець 2020 року - 36,1 млрд грн (на кінець 2019 року - 4,26 млрд грн), у т.ч. перед виробниками "зеленої" електроенергії - 26,57 млрд грн, перед ДП "Енергоатом" - 7,64 млрд грн, перед "Укренерго" за електроенергію з метою врегулювання небалансів - 1,55 млрд грн, перед "Укргідроенерго" - 211,3 млн грн.

ДП "ГарПок" інформувало, що в І кварталі 2021 року погасило заборгованість на 9,25 млрд грн за період січень-квітень 2020 року з передбачених 10,25 млрд грн, залучених компанією "Укренерго" як кредит у держбанків під держгарантії (у кінці квітня ДП "ГарПок" отримало від "Укренерго" останній транш з кредитних коштів - на 1 млрд грн).

Фінплан ДП “ГарПок” на 2021 рік, затверджений Кабміном, передбачає отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 67,3 млрд грн і чистий прибуток 6 млн грн.

Змінами до закону "Про альтернативні джерела енергії", прийнятими в липні 2020 року, визначено, що Кабмін має передбачати в держбюджеті видатки на фінпідтримки ДП "ГарПок" для розрахунків за "зеленим" тарифом у розмірі не менше 20% прогнозного виробництва за відповідний рік.

У законі про держбюджет на 2021 рік для “Укренерго” передбачені держгарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями та/або за кредитами (позиками), в т.ч. від держбанків, з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи в сумі 24 млрд грн.

Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", в умовах договору купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом має бути передбачено право виробника за "зеленим" тарифом обрати порядок вирішення спорів в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ICC) з місцем арбітражу в Парижі (Франція) за умови, що такий виробник за "зеленим" тарифом є підприємством з іноземними інвестиціями (в розумінні Господарського кодексу).

Нагадаємо, 12.02.2021 ДП "Гарантований покупець" виплатив "Енергоатому" і виробникам "зеленої" електроенергії по 2,23 млрд грн (тобто сукупно - 4,46 млрд грн) у рамках погашення заборгованості за 2020 рік. Перед цим - 04.02.2021 - "ГарПок" виплатив "Енергоатому" і виробникам "зеленої" електроенергії по 0,9 млрд грн (тобто сукупно - 1,8 млрд грн). Відповідні виплати були здійснені за рахунок коштів, які "Укренерго" залучило як позики в держбанків.

31.12.2020 "Укренерго" підписало кредитні угоди з трьома держбанками на отримання кредитів загальним обсягом 10,25 млрд грн (у т.ч. від Ощадбанку - 5 млрд грн, Укрексімбанку - 4 млрд грн, Укргазбанку - 1,25 млрд грн). "Укренерго" до кінця квітня 2021 року отримало всі ці позики.

У січні НКРЕКП наказала "ГарПоку" направити не менше 50% отриманих від "Укренерго" (за рахунок залучення вказаних кредитів держбанків на 10,25 млрд грн) на погашення заборгованості перед ДП "НАЕК "Енергоатом".

Перед цим прем`єр Денис Шмигаль заявив, що попереднє рішення по розподілу 10,25 млрд грн кредитів під держгарантії, отриманих НЕК "Укренерго" від трьох держбанків для погашення її заборгованості перед "Гарантованим покупцем", передбачає рівний поділ коштів між "Енергоатомом" і ВДЕ-генерацією.

Глава уряду уточнював, що при такому підході сторони в результаті отримають, приблизно, по 5,1 млрд грн.

Чинне законодавство передбачає оплату з бюджету як мінімум 20% "зеленої" електроенергії. Але необхідно конкретизувати джерела і конкретні суми цих виплат шляхом внесення змін до держбюджету-2021.

Уже колишній в.о. міністра енергетики (наразі - глава правління "Нафтогазу") Юрій Вітренко заявляв, що швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії (ВДЕ) може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 млрд грн.

Ю. Вітренко також повідомив, що на погашення боргу буде спрямована також як мінімум половина кредитів держбанків для "Укренерго" на суму 10,25 млрд грн.

Згодом він уточнив, що емітентом "зелених" облігацій для розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії (ВДЕ) може стати "Укренерго", а самі облігації будуть випускатися під держгарантії.

Говорячи про можливі умови випуску, Ю. Вітренко зазначав, що необхідно тестувати ринок. За його словами, планується, що спеціалізовані інвестори в "зелені" облігації дозволять розмістити такі українські папери за ставкою нижче суверена. "Необхідно тестувати, необхідно робити. Тому що таких прикладів особливо немає", - сказав з цього приводу в.о. глави Міненерго.

Говорячи про більш довгострокове вирішення проблеми оплати гарантованих державою "зелених" тарифів на більш високому, ніж ринковий, рівні, Ю. Вітренко одним з варіантів назвав податок на вуглецеві викиди. За його словами, зараз цей податок в 60 разів нижчий за європейський, і його підвищення до рівня половини від європейського дозволить перекрити потреби ВДЕ вдвічі.

За даними ЗМІ, Кабмін запропонує Верховній Раді запровадити акциз на продаж електроенергії з відновлюваних джерел у розмірі 3,2%. Очікується, що відповідні надходження до держбюджету, залежно від курсу євро, на рік можуть становити біля 2 млрд грн.

Як повідомлялося, Мінфіні виступає проти випуску ОВДП для погашення "зелених" боргів, пропонуючи як емітента "Укренерго" - з варіантом надання держгарантій за цими паперами.

У держбюджеті на 2021 рік передбачено право Кабміну надавати для "Укренерго" держгарантії по кредитам на 24 млрд грн.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №5041, який передбачає для розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії випуск облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на суму 25 млрд грн, тоді як раніше поданий і відкликаний подібний законопроект передбачав їх випуск на 19,6 млрд грн.

У жовтні 2020 року Мінфін повідомив Кабміну, що не вбачає можливості закласти в держбюджеті компенсацію виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

У кінці липня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження "зеленого" тарифу (на 15% - для сонячних електростанцій і на 7,5% - для вітрових).

За даними Міненерго, зниження "зелених" тарифів заощадило "ГарПоку" в серпні-жовтні 2020 року 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, тариф "Укренерго" на передачу електроенергії має покривати нестачу коштів ДП "ГарПок" для виплат по "зеленому" тарифу.

У серпні 2020 року тариф "Укренерго" на передачу електроенергії зріс на 55% (до 240,23 грн/МВт-год). За рішенням НКРЕКП, у грудні він збільшився на 30% (до 312,76 грн/МВт·год).

НКРЕКП з січня 2021 року знизила тариф ПрАТ "НЕК" Укренерго" на передачу електроенергії на 6% в порівнянні з чинним в грудні - до 293,93 грн/МВт-год (без ПДВ).

10.03.2021 НКРЕКП вирішила залишити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з 01.04.2021 на рівні 293,93 грн/МВт-год.

"Укренерго" за підсумками 2020 року звітувало про збиток 27,5 млрд грн (тоді як у 2019 році був прибуток 1,86 млрд грн).

За І квартал 2021 року "Укренерго" декларувало прибуток 3,73 млрд грн (за цей же період минулого року був збиток 5,33 млрд грн).

Фінплан “Укренерго”, затверджений Мінфіном на 2021 рік, передбачає отримання цією держкомпанією прибутку на 171,4 млн грн, доходи - 79,8 млрд грн, “зелений” дефіцит - 17,2 млрд грн.

"Обсяг виручки від послуг з передачі, з якого має фінансуватися основна діяльність компанії, майже в 2,5 раза менший за обсяг виручки, призначений для ПСО та компенсації обмежень ВДЕ (11,8 млрд грн проти 29,03 млрд грн)", - зазначали в "Укренерго".

"Енергоатом" за підсумками І кварталу 2021 року декларував прибуток 1,01 млрд грн (за цей же період минулого року був збиток 1,57 млрд грн).

У 2020 році "Енергоатом" отримав збиток 4,8 млрд грн (за 2019 рік був прибуток 3,7 млрд грн).

Найбільшими виробниками “зеленої” електроенергії в Україні називають ДТЕК Ріната Ахметова (з часткою біля 25%), компанію Windcraft Карла Стурена, китайську CNBM (колишня Active Solar Клюєвих), VR Capital Річарда Дейтца в партнерстві з ICU Макара Пасенюка і Костянтина Стеценка, "Вітряні парки України" Максима Єфімова та Едуарда Мкртчана (син співвласника ІСД Олега Мкртчана).