Стрес-тест: у Таскомбанку виявили потребу в капіталі

Все про економіку та фінанси

За даними Таскомбанку щодо результатів стрес-тесту, на 01.01.2021 за несприятливим макроекономічним сценарієм для нього був визначений необхідний (цільовий) показник нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) на рівні 21,3%, а нормативу достатності основного капіталу (Н3) - 19,8%.

Раніше Таскомбанк інформував, що його фактичне значення Н2 на 01.01.2021 було 18,1%, а Н3 - 12,7%.

На 01.12.2021 ці показники склали 17% та 12,6% відповідно.

Як зазначає банк, "з урахуванням здійснених та запланованих заходів", на 30.06.2022 необхідний (цільовий) рівень Н2 - 10%, Н3 - 7% (що відповідає стандартним вимогам регулятора до учасників ринку).

Заявлений Таскомбанком показник регулятивного капіталу на 01.12.2021 - 2,81 млрд грн (на 01.01.2021 - 2,56 млрд грн).

Таскомбанк належить Сергію Тігіпку.