Стрес-тест: у банку "Південний" виявили потребу в капіталі

Все про економіку та фінанси

За даними банку "Південний" щодо результатів стрес-тесту, на 01.01.2021 за несприятливим макроекономічним сценарієм для нього був визначений необхідний (цільовий) показник нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) на рівні 15,8%, а нормативу достатності (адекватності) основного капіталу (Н3) - 14,3%.

Раніше банк "Південний" інформував, що його фактичне значення Н2 на 01.01.2021 було 14,9%, а Н3 - 11,2%.

На 01.12.2021 ці показники склали 15,3% та 10,7% відповідно.

Як зазначає банк, "з урахуванням здійснених та запланованих заходів", на 30.06.2022 необхідний (цільовий) рівень Н2 - 11%, Н3 - 9,5%.

Нагадаємо, стандартна вимога регулятора до учасників ринку по Н2 - не менше 10%, по Н3 - не менше 7%.