Списання кредитів на майно, знищене війною: ВР прийняла законопроект у 1-му читанні

Все про економіку та фінанси

9 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №7441-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України".

Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає, що у період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування, позичальник (особа, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або його представник (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) має право звернутися до кредитодавця або нового кредитора (далі – кредитор) із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинки, об’єкт незавершеного будівництва) або автомобіль (далі – договір про споживчий кредит), що відповідає хоча б одній з таких ознак

1) станом на дату подачі заяви нерухоме майно розташоване на тимчасово окупованій території, передбаченій пунктом 3 частини першої статті 3 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), визначених відповідно до актів Кабінету Міністрів України;

2) пошкоджене (пошкоджений) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Для цілей застосування цього Закону під пошкодженим мається на увазі нерухоме майно / автомобіль, що можуть бути відновлені шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції;

3) знищене (знищений) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Для цілей застосування цього Закону під знищеним мається на увазі нерухоме майно / автомобіль, відновлення якого є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції або є економічно недоцільним.

Щодо "замороження" кредиту

Позичальник (особа, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або його представник (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) має право звернутися до кредитора із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит також у разі, якщо предметом забезпечення за таким договором є майнові права на нерухоме майно / автомобіль, що відповідає хоча б одній з наведених вище ознак.

Кредитор звільняє позичальника, нерухоме майно якого розташоване на тимчасово окупованій території, від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів)з робочого дня, наступного за днем подачізаяви, до дев’яностого дня включно після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або до дня подачі підтвердних документів. (Позичальник зобов’язаний надати кредитору підтвердні документи не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Неподання позичальником (його представником) у визначений цим пунктом строк підтвердних документів має наслідком відновлення обов’язку позичальника щодо сплати грошового зобов’язання у повному обсязі відповідно до умов договору про споживчий кредит).

Позичальник (його представник), нерухоме майно / автомобіль якого знаходиться на підконтрольній території України, зобов’язаний подати підтвердні документи одночасно із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит.

Кредитор звільняє такого позичальника від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів), з робочого дня, наступного за днем подачі заяви з підтвердними документами, до моменту отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації нерухоме майно / автомобіль та подальшого врегулювання відносин з кредитором.

Кредитор протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем подачі позичальником (його представником) заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит або заяви з підтвердними документами, здійснює прощення (анулювання) відсотків за таким кредитом, нарахованих з 24 лютого 2022 року до дня відповідного звернення.

Позичальник (його представник), нерухоме майно / автомобіль якого перебувало (перебував) на тимчасово окупованих територіях, має право не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні, звернутися до кредитора з заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит. Позичальник зобов’язаний одночасно із заявою подати підтвердні документи.

Кредитор звільняє такого позичальника від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) з робочого дня, наступного за днем подачі заяви з підтвердними документами, до моменту отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації нерухоме майно / автомобіль.

Щодо прощення кредиту

Позичальник (його представник) не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про прощення (анулювання) заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації нерухоме майно (квартира або майнові права на квартиру) загальна площа якого не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку - 250 квадратних метрів, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об`єм двигуна якого не перевищує 2500 сантиметрів;

2) станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

3) метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Позичальник разом із заявою зобов’язаний подати одночасно підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна або автомобіля усім умовам, визначеним у цьому пункті.

Кредитор здійснює прощення (анулювання) всієї заборгованості за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та повного пакета підтвердних документів.

Кредитор, після прощення (анулювання) заборгованості за договором про споживчий кредит відповідно до зазначених у цьому пункті умов, набуває право на отримання компенсації від держави відповідно до закону.

Обов’язок сплати позичальником грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) поновлюється з дня отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, нерухоме майно / знищений автомобіль, що були предметом забезпечення за таким договором.

Кредитор у визначеному Національним банком України порядку та обсязі подає до реєстру, який містить дані про пошкоджене та знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, нерухоме майно та автомобілі, інформацію про забезпечений таким майном договір про споживчий кредит, і використовує інформацію з цього реєстру для обслуговування споживчого кредиту та отримання компенсації від держави, що здійснюється відповідно до закону.

Законопроектом встановлено, що кредитор після отримання від позичальника заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, не має права здійснювати відступлення права вимоги за таким договором, а також здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості, у тому числі через колекторські компанії.

Аналогічна процедура пропонується для осіб, які придбали новозбудоване нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, об’єкт незавершеного будівництва) у забудовника в кредит із розстроченням або відстроченням платежу.