В апеляції скасовано постанову суду про визнання банкрутом компанії з групи "АВК"

Все про економіку та фінанси

16.11.2021 Східний апеляційний госпсуд скасував постанову Госпсуду Донецької області від 08.07.2021, якою було визнано банкрутом ПрАТ "АВК" (м.Маріуполь) і відкрито ліквідаційну процедуру (справа №905/2852/16).

Суд апеляційної інстанції направив цю справу до суду першої інстанції на стадію розпорядження майном.

Східний апеляційний госпсуд зазначив, що Госпсуд Донецької області, "не наводячи конкретних сум та не аналізуючи документальних підстав їх визначення, вказав, що має місце факт перевищення розміру пасиву боржника над його активами, недостатність наявного у боржника майна для задоволення вимог кредиторів" (цитата).

Як констатується, в 2019-2020 роках в матеріалах справи про банкрутство ПрАТ "АВК" (м. Маріуполь) наводилася інформація, що загальна сума визнаних кредиторських вимог, незабезпечених заставою, складала 3,18 млрд грн, а забезпечених заставою - 1,17 млрд грн.

При цьому, зазначив Східний апеляційний госпсуд, суд першої інстанції не визначив розмір вартості активів боржника станом на момент винесення постанови про визнання банкрутом ПрАТ "АВК" (м. Маріуполь).

Так, згідно з висновком щодо аналізу фінансово-господарського стану боржника станом на 2020 рік, баланс на 31.12.2018 становив 2,72 млрд грн.

"Із мотивувальної частини оскаржуваної постанови не вбачається, що судом першої інстанції було з`ясовано дані щодо фінансового стану боржника у 2020 та 2021 роках для порівняння із розміром кредиторських вимог", - зауважив Східний апеляційний госпсуд.

Колегія суддів погодилася з аргументами розпорядника майна про неможливість проведення ним інвентаризації майна боржника, що перебуває на території м.Донецька та м.Луганська.

При цьому суд апеляційної інстанції констатував, що "у матеріалах справи містяться надані кредитором, АТ «Сбербанк», копії звітів про оцінку рухомого та нерухомого майна боржника у м.Донецьку, складених у 2019 році, відповідно до яких загальна вартість такого майна становить 322 407 617,85 грн" (цитата).

Східний апеляційний госпсуд вказав, що Госпсуд Донецької області не надав "відповідним доказам жодної оцінки", не з`ясував, "чи все майно боржника, що знаходиться у м.Донецьку, включено до цих звітів, так само як і не з`ясовано наявності або відсутності можливості отримання аналогічних звітів стосовно майна, що знаходиться у м.Луганську, тоді як у разі виявлення такого майна та встановлення його вартості, воно може бути враховано як активи боржника" (цитата).

Східний апеляційний госпсуд зауважив, що відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 10.12.2020 у справі №916/95/18, в якій зазначено, що чинне законодавство не містить винятків (особливого порядку) для включення до складу ліквідаційної маси боржника у процедурі банкрутства будь-яких видів майнових активів банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, що розташовані на тимчасово окупованій території України, а також чинне законодавство не містить винятків для подальшого його продажу, встановлюючи, однак, особливості щодо суб`єктного складу сторін для правочинів з об`єктами власності, що знаходяться на тимчасово окупованій території України.

Крім того, суд апеляційної інстанції звернув увагу, що майно боржника перебуває і в інших містах України, а заходи з його виявлення вживалися ліквідатором.

Так, згідно з актом від 01.07.2019 огляду майна ПрАТ «АВК», що є предметом забезпечення (іпотеки, застави) і знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Журналістів, 11, виявлено 468 одиниць такого майна, без зазначення його вартості.

За результатами інвентаризації, проведеної інвентаризаційною комісією, виявлено активи (основні засоби) ПрАТ «АВК», які перебувають в оренді та відповідальному зберіганні у ПрАТ «Кондитерська фабрика АВК м.Дніпро» і територіально знаходяться у м.Дніпро станом на 01.06.2019, у кількості 608 одиниць, без зазначення їх вартості.

Також, як зазначав розпорядник майна у звітах, ним виявлено заставне майно боржника, що знаходиться у м.Мукачево Закарпатської області (згадується перелік із 22 одиниць майна, але без зазначення його вартості).

На 13.06.2019 за боржником обліковувалося 65 транспортних засобів, у графі «власник, його адреса» зазначено адреси у м.Донецьк та м.Краматорськ. Однак суд першої інстанції не з`ясував місця перебування цього рухомого майна на теперішній час (зокрема, чи було їх вивезено з м.Донецька і куди саме), їх технічного стану, вартості, додав суд апеляційної інстанції.

"Із оскаржуваної постанови господарського суду [першої інстанції] не вбачається, що судом встановлювалися обставини щодо відображення зазначеного вище майна у складі активів підприємства у балансі боржника (враховуючи, що останній наявний у матеріалах справи баланс складено станом на 31.12.2018, а вищенаведені відомості про виявлене майно надано до суду у 2019 році)", - йдеться в постанові Східного апеляційного госпсуду.

Ще цитата з висновків суду апеляційної інстанції:

"Визнаючи боржника банкрутом, суд має встановити його неоплатність, тобто недостатність майна для задоволення вимог кредиторів, у зв`язку з чим з`ясувати його актив і пасив та співставити дані обох величин. Суд повинен встановити неплатоспроможність боржника шляхом здійснення аналізу повноти проведених розпорядником майна заходів, що передбачені у процедурі розпорядження майном та дослідити надані розпорядником майна належні та допустимі докази на підтвердження повноти проведення процедури розпорядження майном.

Однак із оскаржуваної постанови не вбачається вчинення місцевим господарським судом відповідних дій зі співставлення активу та пасиву боржника.

Тобто має місце недоведеність обставин, що мають значення для справи (щодо перевищення розміру пасиву боржника над його активами), які суд першої інстанції визнав встановленими".

Додамо, що 24.09.2020 Верховний Суд вніс зміни в реєстр вимог кредиторів ПрАТ “АВК” (м.Маріуполь), визнавши в т.ч. вимоги

- Всеукраїнського банку розвитку - на 291,3 млн грн (4 черга);
- Райффайзен Банку - 356,7 млн грн (4 черга);
- Промінвестбанку - 1,34 млрд грн (4 черга);
- Сбербанку - 1,2 млрд грн (4 черга).

Крім цього, до реєстру вимог кредиторів були окремо внесені вимоги, що забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника, в т.ч.

- Всеукраїнського банку розвитку - на 199,5 млн грн;
- Райффайзен Банку - 42,5 млн грн;
- Промінвестбанку - 489,3 млн грн;
- Сбербанку - 442,3 млн грн.

Провадження в справі про банкрутство ПрАТ “АВК” (м. Маріуполь) було відкрите в 2016 році.

Раніше Сбербанк відсудив у групи “АВК” кондитерські фабрики на Закарпатті та в окупованому Донецьку, а Промінвестбанк відсудив кондитерську фабрику в м.Дніпро.

За даними держреєстру, бенефіціарами ПрАТ “АВК” є Володимир Авраменко (контролював виведений з ринку банк "Траст") і Валерій Кравець.

У липні 2021 року ТОВ "АВК Конфекшінері" (його засновниками в держреєстрі наразі вказані Володимир Авраменко, Лариса Авраменко, Антон Авраменко) зауважувало, що "ПрАТ "АВК" визнали банкрутом не через неефективне ведення господарської діяльності, а перш за все, через агресію Росії проти України, а основні активи ПрАТ "АВК" знаходяться на непідконтрольній Україні території". Крім того, "АВК Конфекшінері" зазначало, що "решта підприємств холдингу "АВК" продовжують працювати в штатному режимі на території України" (цитати).