Райффайзен Банк збільшив прибуток за три квартали на 16,7% - до 3,64 млрд грн

Все про економіку та фінанси

Райффайзен Банк за три квартали звітує про прибуток 3,64 млрд грн (за цей же період минулого року - 3,12 млрд грн).

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.10.2021 - 16,44% (вимога НБУ - не менше 10%).

Прибуток банку за 2020 рік - 4,07 млрд грн (за 2019 рік - 4,75 млрд грн).

23.04.2021 збори акціонерів Райффайзен Банку вирішили розподілити торішній прибуток таким чином:

- 2,036 млрд грн - на виплату дивідендів власникам простих акцій;
- 700 тис грн - на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку;
- 2,037 млрд грн - у резервний фонд.