"Райффайзен Банк Аваль" змінює назву, виплатить дивіденди на 2,04 млрд грн за 2020 рік

Все про економіку та фінанси

АТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомляє, що його акціонери на річних загальних зборах, що відбулися 23 квітня, затвердили звіти наглядової ради та правління про результати діяльності банку у 2020 році та ухвалили основні напрямки діяльності банку на 2021 рік.

Також було затверджено звіти і висновки Аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» про діяльність банку в 2020 році та річні результати діяльності дочірніх підприємств у 2020 році.

Як зазначається, збори акціонерів проводилися дистанційно через національну депозитарну систему шляхом використанням нового сервісу Центрального депозитарію України, веб-сервісу «Кабінет зборів» у зв’язку зі встановленням на всій території України карантину із забороною проведення масових зібрань.

Одним із рішень акціонерів було затверджено прибуток Райффайзен Банку Аваль за 2020 рік в сумі 4,07 млрд грн, у т.ч.

- 700 тис грн буде направлено на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку;

- 2,037 млрд грн - у резервний фонд;

- 2,036 млрд грн - на виплату дивідендів власникам простих акцій банку.

Обрано також новий склад наглядової ради Райффайзен Банку Аваль із 9 осіб: голова – Лукаш Янушевський, заступник голови – Андрій Степаненко, члени – Елізабет Ґейєр-Шалль, Томас Матейка, Гельмут Брайт, Андреа Морару, а також незалежні члени Ганна Дерев’янко, Павло Шеремета та Олексій Грінченко.

Акціонери вирішили змінити назву банку на Акціонерне товариство «Райффайзен Банк». Це рішення вступить у дію після проходження всіх юридичних процедур та внесення відповідних змін у державний реєстр. До того часу назва компанії залишається тією ж – Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль».

У зв’язку з прийнятими акціонерами рішеннями та вступом в дію нових законодавчих норм на зборах акціонерів було внесено зміни до статуту та низки інших документів банку шляхом затвердження їхніх нових редакцій.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» зареєстровано 27 березня 1992 року, із жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ.

Станом на 31 грудня 2020 року група Райффайзен володіла 68,26% акцій банку, Європейський банк реконструкції та розвитку – 30%.