Процентні витрати Мегабанку перевищили процентні доходи

Все про економіку та фінанси

Мегабанк за підсумками 2020 року звітує про прибуток 771 тис грн, тоді як раніше повідомляв про прибуток 24,1 млн грн (за 2019 рік був збиток 136,9 млн грн).

За І квартал 2021 року банк декларує прибуток 4,45 млн грн (за цей же період минулого року - 14,98 млн грн).

Разом з тим, у січні-березні отримані ним процентні доходи (163,9 млн грн) були менші, ніж сплачені процентні витрати (222,6 млн грн).

У 2020 році отримані процентні доходи (797,3 млн грн) були більші, ніж сплачені процентні витрати (678,1 млн грн).

За даними НБУ, за результатами стрес-тесту, проведеного в 2019 році, в Мегабанку за базовим макроекономічним сценарієм (включав курс 30 грн/дол) була виявлена потреба в капіталі на 1,6 млрд грн, а за негативним макросценарієм (включав 37 грн/дол) - 2,63 млрд грн. З урахуванням вжитих банком заходів, на 01.10.2019 ці суми зменшилися відповідно до 1,5 млрд грн та 2,3 млрд грн.

За інформацією Мегабанку, на 01.04.2021 його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 12,14% (вимога НБУ - не менше 10%), а значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов`язаними з банком особами - 24,95% (вимога НБУ - не більше 25%).

Банк констатує, що працює згідно з Планом заходів щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ щодо операцій з пов`язаними з банком особами, який розроблений на строк до 01.07.2021 та погоджений рішенням правління НБУ №910-рш/Б від 28.12.2018.

Також Мегабанк зауважує, що в повному обсязі реалізував Програму реструктуризації, розроблену для забезпечення необхідного рівня нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) і нормативу достатності основного капіталу (Н3) та погоджену рішенням правління НБУ від 24.12.2019.

Як констатується, в 2020 році капітал банку було збільшено на 120 млн грн за рахунок внесків акціонерів та в результаті конвертації певних зобов`язань кредиторів банку на 340 млн грн.

Банк звертає увагу, що в 2021 році набувають чинності нові вимоги щодо розрахунку нормативів достатності капіталу, встановлені НБУ, а саме зменшення суми регулятивного капіталу на суму непрофільних активів (НПА).

За даними Мегабанку, стрес-тестування, проведене ним на 31.12.2021, показало, що прогнозне значення нормативу Н2 складе 12,3%, нормативу Н3 - 8,3%.

Як інформується, це тестування було проведене з використанням таких припущень:

- загальна вартість НПА, що зменшує суму регулятивного капіталу, зросте на 161 млн грн;
- протягом 2021 року банк реалізує НПА загальною балансовою вартістю приблизно 600 млн грн;
- банк отримає прибуток після оподаткування за 2021 рік на суму 23 млн грн;
- порівняно з 31.12.2020 не відбуватиметься збільшення кредитного ризику та резервів під очікувані кредитні збитки.

27.01.2020 НБУ погодив статут Мегабанку у новій редакції у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу до 703,7 млн грн.

У жовтні-листопаді 2020 року з учасниками розміщення акцій Мегабанку було укладено договори на купівлю-продаж акцій на загальну суму 120 млн грн, сплачено за цими договорами 120 млн грн.

18.02.2021 НБУ погодив статут Мегабанку в новій редакції у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу до 823,7 млн грн.

Крім цього, за даними Мегабанку, у І кварталі 2021 року його власний капітал було збільшено на 266,8 млн грн за рахунок конвертації окремих кредитів у субборг та конвертації субборгу в капітальні інструменти.

14.01.2021 Мегабанк отримав від НБУ рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем про надання дозволу Мегабанку на включення фінансової допомоги акціонера банку - KFW до основного капіталу банку в сумі 147 млн грн.

01.03.2021 Мегабанк отримав від Нацбанку рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем про надання дозволу Мегабанку на врахування коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку від нового інвестора - “СК “Мега-Гарант” у сумі 119,8 млн грн.

На кінець І кварталу 2021 року активи Мегабанку становили 9,56 млрд грн (на початок року - 9,86 млрд грн).

За даними НБУ, мажоритарний акціонер Мегабанку - Віктор Суботін. Серед міноритаріїв - його дружина Олена (9,2%), а також ЄБРР (13,2%), німецький KfW (13,2%), IFC (5,3%).