Правління НБУ подало Раді НБУ пропозиції щодо засад грошово-кредитної політики на 2022 рік

Все про економіку та фінанси

Рада НБУ повідомляє, що 13 липня розглянула пропозиції правління Національного банку до Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу “з метою підготовки остаточного варіанту, його затвердження і подання до Верховної Ради”.

Як зазначається, відповідний документ Рада має затвердити у вересні 2021 року.

Також Рада вирішила:

- інформацію правління НБУ та членів Ради НБУ щодо розвитку банківської системи України та підготовки окремих нормативних актів з питань банківської діяльності взяти до відома;

- схвалити рекомендації правлінню НБУ та Кабінету Міністрів.

При цьому прийнято такі рекомендації правлінню НБУ:

- з метою забезпечення неперервності кредитної активності банків України в умовах згортання антикризових монетарних інструментів, зокрема довгострокового рефінансування та процентного свопу, опрацювати питання достатності джерел фінансування банківської діяльності за результатами опрацювання бізнес моделей банків.

- для розширення можливостей фінансування сільськогосподарського виробництва у зв’язку із відкриттям ринку землі розглянути можливість перегляду коефіцієнтів ліквідності землі сільськогосподарського призначення.

- дослідити з урахуванням європейської практики додаткову можливість запровадження інструментарію з підтримки банками сталого та "зеленого" фінансування в Україні.

Рекомендувати Кабінету Міністрів:

- вжити заходів щодо посилення законодавчого забезпечення прозорості первинного ринку нерухомості, підвищення ефективності системи державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна та надійності механізмів фінансування будівництва, у тому числі з використанням ескроу-рахунків;

- сприяти реформуванню судової та правоохоронної систем для забезпечення належного захисту прав кредиторів та покращення інвестиційного клімату в Україні. Сприяти розвитку інструментів позасудового врегулювання заборгованості;

- переглянути умови реалізації державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%» у напрямі їх фокусування на наданні нових інвестиційних кредитів, зокрема для фінансування будівництва нового житла та придбання фізичними особами або фізичними особами-підприємцями сільськогосподарської землі для агровиробництва;

- для стимулювання розвитку іпотеки: а) забезпечити спрощення процедур реєстрації іпотеки для позичальників, які мають неповнолітніх дітей, та запровадження можливості обтяження іпотекою житлових приміщень без попереднього дозволу органів опіки та піклування; б) розглянути можливість спрощення процесу реалізації нерухомого майна шляхом скасування пункту 28 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 2 квітня 2012 року.

- сприяти підвищенню якості розкриття інформації суб`єктами господарювання для банків шляхом забезпечення доступу банків до державних електронних реєстрів;

- з метою підвищення рівня цифровізації економіки України, розвитку дистанційних каналів банківського обслуговування та зниження операційних витрат банків розглянути можливість ратифікації в Україні європейського електронно-цифрового підпису.