Податкова реформа: основні положення урядового законопроекту

Все про економіку та фінанси

22 грудня у Верховній Раді Кабмін зареєстрував законопроект №1578 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)».

Наводимо основні його положення.

Податок на прибуток:
• розраховувати об’єкт оподаткування на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, щодо амортизації необоротних активів, резервів (забезпечень) та фінансових операцій;
• скасувати 32 обмеження по врахуванню витрат, що покращить інвестиційний клімат в країні;
• податкові різниці визначатимуть платники податку на прибуток, що мають дохід більше 20 млн. грн. на рік, або 5% від загальної кількості платників. Тобто, 95% платників податку можуть визначати податок на прибуток підприємств за даними фінансової звітності без визначення різниць.

Податок на доходи фізичних осіб:
• для заможних громадян запровадити разове ("нульове") декларування доходів, майна та фінансового стану, в тому числі одержаних з порушенням законодавства України з питань оподаткування, валютного регулювання (формування "вхідного" залишку для подальшого контролю видатків);
В подальшому порівнянню підлягатимуть доходи та джерела таких доходів (доходи, задекларовані особою самостійно; доходи подружжя, осіб, які мають спільний побут; заощадження; суми зменшення неповернутих (виданих) позик (кредитів) або інших боргових зобов’язань за цивільно-правовими договорами, інш).
- декларування добровільне – обов’язковість не передбачається;
- для громадян, які не подадуть декларацію задекларованими вважатимуться вартість активів у розмірі 200 тисяч гривень та вартість інших активів, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку станом на 1 січня 2015 року;
Довідково: за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кількість вкладників розмір вкладів яких перевищує 200 тис. грн. складає 0,2% від загальної кількості вкладників.
- при декларуванні готівкових коштів у сумі понад 200 тисяч гривень такі кошти мають бути внесені на рахунки в банки до дня подання декларації та зберігатись на них не менше року з дня внесення на банківський рахунок;
у разі порушення строків перебування таких коштів на рахунках в банках фізична особа повинна протягом місяця з дня зняття коштів з банківських рахунків сплатити до бюджету 3 відсотки від знятої суми;
у разі декларування готівки у сумі понад 200 тисяч гривень без внесення на банківські рахунки, фізична особа протягом місяця з дня завершення терміну здійснення разового декларування (31 жовтня 2015 року) повинна сплатити до бюджету 3 відсотки від задекларованої суми;
• запровадити оподаткування великих заробітних плат шляхом зміни шкали оподаткування (в розрахунку на місяць):
- 15% – для доходів до 10 мінімальних заробітних плат;
- 20% – для доходів понад 10 МЗП (з суми перевищення);
Довідково: кількість осіб з розміром заробітної плати понад 10 МЗП – 1,3% від загальної кількості платників.
• підвищити ставку податку для пасивних доходів (процентів, інвестиційного прибутку, роялті) з 15% до 20%;
• зберегти на 2015 рік чинне обмеження стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року;
• вирівнювання ставок оподаткування для заробітної плати шахтарів;
• вирівнювання навантаження щодо доходів у вигляді спадщини вартість якої перевищує 1 млн. грн., яку отримують особи першого ступеня споріднення (з суми перевищення);
• знизити діючий поріг оподаткування пенсій з десяти тисяч гривень на місяць до трьох розмірів МЗП, та оподатковувати суму перевищення за ставкою 15%.
Довідково: кількість пенсіонерів розмір пенсії яких перевищує 3 МЗП складає 3,3% від загальної кількості пенсіонерів.

Податок на додану вартість:
• продовжити до 31 грудня 2017 року включно дію норм щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур за винятком с/г підприємств-виробників;
Таким чином держава зберігає практику надання субсидій у вигляді ПДВ для сільськогосподарської продукції, яка споживається громадянами України, та не витрачає кошти на субсидію на споживання за межами України.
Водночас передбачено доручити Уряду 1 квітня 2015 року, за результатами аналізу функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість протягом І кварталу 2015 року, прийняти рішення щодо доцільності внесення змін до Податкового кодексу України в частині перегляду терміну введення в дію пункту 197.21 статті 197 Податкового кодексу України стосовно оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур.
• вирівнювання навантаження для операцій з постачання:
- послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами;
- послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я;
- періодичних видань друкованих засобів масової інформації, навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, а також доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації (передбачено пільгу лише для операцій з підготовки до видання та постачання книжок українською мовою, крім видань еротичного та рекламного характеру);
• з метою удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ, яка запроваджується з 1 січня 2015 року, а також недопущення неоднозначного трактування окремих норм, що регламентують порядок такого адміністрування передбачається:
- запровадити перехідний період (до 1 квітня 2015 року), протягом якого:
штрафи за порушення терміну реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до 10 днів не застосовуються;
податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі реєструються без застосування обмежень;
- враховувати (за заявою платника) суми залишків бюджетного відшкодування та від’ємного значення, що були задекларовані до 01.01.2015, шляхом збільшення розміру суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (з одночасним збільшенням податкового кредиту на відповідну суму):
без проведення перевірок - у розмірі, що не перевищує 6/12 податкового кредиту, задекларованого в податкових деклараціях з податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців (4 квартали);
решту сум - після проведення відповідних перевірок;
- встановити, що з 1 квітня 2015 року платникам податку автоматично збільшується розмір суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на суму середньомісячного розміру суми податку, задекларованих платником до сплати до бюджету за останні 12 звітних (податкових) місяців/ 4 кварталів («овердрафт»);
- надати право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування платникам податку, які не мають необоротних активів в достатніх розмірах, проте відповідають іншим критеріям, за умови, що такі платники матимуть фінансову гарантію на суму заявленого бюджетного відшкодування, видану на один рік банківською установою, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (у разі, якщо за результатами перевірки платника виявлено безпідставно заявлену до відшкодування суму ПДВ, гарантія має бути подовжена до 3 років);

Акцизний податок:
• включити до переліку підакцизних товарів електричної енергії (відповідає Директиві Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року про загальний режим акцизних зборів та якою скасовується Директива 92/12/ЄЕС), внаслідок чого скасовується збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;
• запровадити акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива. Ставка податку встановлюватиметься місцевими органами влади у розмірі від 2% до 5% від обсягу реалізації;
• запровадити акцизний склад на нафтопродукти, альтернативне паливо та скраплений газ;

Рентна плата:
• встановити єдиний платіж за користування природними ресурсами – сконцентровано 4 податки і збори у складі рентної плати, внаслідок чого передбачається скасування: плати за користування надрами; збору за користування радіочастотним ресурсом України; збору за спеціальне використання води; збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
• встановити до 1 січня 2016 року ставки рентної плати за користування надрами для природного газу, який реалізується не для потреб населення, видобутого:
- з покладів до 5 км – 55 % (замість з покладів до 5 км - 28 %);
- з покладів понад 5 км – 20 % (замість з покладів понад 5 км – 15 %);
- під час виконання договорів про спільну діяльність, незалежно від глибини видобутку, – 70 %;
• доручити Уряду до 1 липня 2015 року розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині перегляду системи оподаткування підприємств всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність з видобутку нафти, конденсату та газу природного;

Місцеві податки:
• надання права місцевим органам влади встановлювати:
- ставки податку на нерухоме майно для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості в розмірі до 2 % мінімальної зарплати за 1 кв. м площі об’єкта оподаткування;
- пільги з податку на нерухоме майно (з об’єктів житлової нерухомості) фізичним особам, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів, в тому числі через встановлення неоподатковуваної площі таких об’єктів, та релігійним організаціям;
- запроваджується податок на розкішні автомобілі (об’єм двигуна понад 2,5 тис. см3 – для дизельного двигуна, 3 тис. см3 – для бензинового двигуна, та вік яких не перевищує 5 років) за ставкою 25 000 грн. на рік;
• встановлення однакового підходу до оподаткування нерухомого майна шляхом запровадження оподаткування комерційної (нежитлової) нерухомості (будівлі підприємств та склади, готелі, ресторани та бари, туристичні бази, торгові центри, магазини, СТО, їдальні, бази та склади підприємств, тощо);

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності:
• оптимізація кількості груп платників єдиного податку до чотирьох із збереженням чинного максимального розміру доходу, який дозволяє перебувати на спрощеній системі оподаткування;
• об’єднання спеціальних режимів оподаткування в єдиному податку шляхом введення окремої (четвертої) групи платників єдиного податку – сільськогосподарських товаровиробників, внаслідок чого скасовується фіксований сільськогосподарський податок;
• з метою зменшення податкового навантаження на малий бізнес: підвищується до 300 тис. грн. (в 2 рази) максимальний поріг доходу, що дозволяє обирати першу групу єдиного податку; зменшуються майже в 2 рази відсоткові ставки єдиного податку зменшуються майже в 2 рази відсоткові ставки єдиного податку (з 3(5)% до 2% – у разі сплати ПДВ; з 5(7)% до 4% – без сплати ПДВ).

Інші платежі:
• з метою забезпечення фінансування заходів з підвищення обороноздатності держави передбачається подовжити дію військового збору до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України та розширити базу оподаткування на всі доходи, що оподатковуються податком на доходи фізичних осіб;
• з метою сприяння дедолларизації економіки країни та підвищенню рівня довіри населення до національної валюти пропонується підвищити до 2% ставку збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти в готівковій формі для фізичних осіб та юридичних осіб (крім банківських установ) та скасувати такий збір для безготівкових операцій.

Крім того, законопроектом пропонується спростити порядок подання платниками податків податкової звітності, які тимчасово припиняють господарську діяльність.

Так, передбачено виключити вимогу щодо подання платником податків податкової звітності незалежно від того, чи провадив такий платник податків господарську діяльність у звітному періоді.

Якщо платником податку за звітний період не подано податкову звітність, то вважається, що платник податків задекларував нульові податкові зобов’язання та показники, які підлягають декларуванню щодо відповідного податку, якщо інше не виявлено при здійсненні заходів податкового контролю.

Також передбачено оприлюднювати на офіційному веб-сайті ДФС інформацію щодо сплати податків монополіями та суб’єктами господарювання, які є платниками плати за користування надрами.

«Реалізація норм законопроекту дозволить додатково залучити до бюджету близько 40 млрд. грн. в розрахунку на рік», - констатує уряд в пояснювальній записці до законопроекту.