Ощадні й депозитні сертифікати: ФГВФО розповів про зміни в системі гарантування

Все про економіку та фінанси

Фонд гарантування вкладів повідомляє, що у зв`язку зі змінами до законодавства, що набрали чинності 05.08.2021, змінено визначення поняття «вклад».

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

"Як і раніше, Фондом гарантуються вклади фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, включаючи нараховані відсотки. Однак кошти за ощадними та депозитними сертифікатами не відшкодовуються.

Водночас, Фонд і далі відшкодовує кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами банку, виданими до 30 червня 2021 року (Прикінцеві положення Закону)", - йдеться в повідомленні ФГВФО.

Окрім цього, змінено правила розрахунку суми відшкодування коштів вкладників (ст. 26 Закону). Відповідно до чинного закону, Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Перерахунок валютних вкладів в національну валюту здійснюється за офіційним курсом НБУ, встановленим на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. У попередній редакції закону ці розрахунки здійснювалися станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Оновлена редакція Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» доступна за посиланням.

Довідково.

Згідно з Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» з 01 липня 2021 р., запроваджено два нових інструменти – ощадні та депозитні сертифікати (раніше в Україні в обігу перебували ощадні (депозитні) сертифікати - іменні або на пред’явника).

Ощадний сертифікат - це цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного в банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання після спливу встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. Такі сертифікати можуть бути виключно ордерними та існують виключно у паперовій формі.

Депозитний сертифікат - це цінний папір, який підтверджує суму вимоги до банку, що дорівнює номінальній вартості відповідного сертифіката, і права власника сертифіката на одержання після спливу встановленого строку номінальної вартості сертифіката та відсоткового доходу (якщо виплата відсоткового доходу передбачена сертифікатом) у банку, який здійснив його емісію. Депозитні сертифікати банків є іменними цінними паперами та можуть існувати виключно в електронній формі.