ОАСК скасував вимоги ДПС до "Технополіс-1" доплатити податки майже на 700 млн грн

Все про економіку та фінанси

27.07.2021 Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов ТОВ "Технополіс-1" до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (у справі №640/16093/21) та скасував низку податкових повідомлень-рішень, у т.ч.

- №00002560702 від 02.06.2021 на суму грошових зобов`язань (з податку на прибуток і штрафів) у розмірі 338,9 млн грн;

- №00002590702 від 02.06.2021 на суму грошових зобов`язань (з ПДФ і штрафів) у розмірі 347,3 млн грн;

- №00001160702 від 29.03.2021, яким визначено заниження від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток на 118 млн грн;

- №00001200702 від 29.03.2021, яким встановлено завищення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового періоду) на 10,6 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, податківці дійшли висновку, що “надані ТОВ «Технополіс-1» до перевірки по взаємовідносинам з контрагентами-постачальниками: ТОВ «КЛЄВЄРОН» (Код ЄДРПОУ 40487613), ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40633205), ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41569754), ТОВ «КОРНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42441036) та ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», документи не підтверджують придбання ними сільськогосподарської продукції, які в подальшому було реалізовано ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» та документи ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» не підтверджують надання ТОВ «Технополіс-1» послуг щодо консультування з питань ринку сільгосппродукції в Україні та за її межами, пошуку постачальників та комісіонерів, у зв`язку із недостовірністю (перекручуванням) даних, відображених у зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних та паперових носіях за формою первинних документів, оформлених зазначеними контрагентами постачальниками по ланцюгу для ТОВ «КЛЄВЄРОН», ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ», ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «КОРНТВЕЛ» та в подальшому ними для позивача, формальний підхід до їх оформлення та їх юридичну дефектність, а також відсутність факту підтвердження реалізації по ланцюгу продажу/придбання між сумнівними постачальниками ТОВ «КЛЄВЄРОН», ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ», ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «КОРНТВЕЛ», ТОВ «ТЕХНОПЛІС 15» та ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1»” (цитата).

Натомість Окружний адмінсуд м. Києва в рішенні від 27.07.2021 зазначив таке:

“Посадові особи контролюючого органу прибули на проведення документальної планової виїзної перевірки з тимчасовими посвідченнями посадових осіб контролюючого органу, що оформлені з порушенням вимог Інструкції, що встановлює спеціальні вимоги до форми та змісту службових посвідчень посадових (службових) осіб Державної податкової служби України.

<...> Штучно збільшивши час проведення перевірки на 1 рік, представники контролюючого органу під час проведення планового заходу вийшли за межі повноважень, передбачених чинним законодавством, фактично здійснивши перевірку періоду, що не міг бути охоплений плановим заходом.

<...> Cуд погоджується із доводами позивача, що у відповідача були відсутні визначені податковим законодавством підстави для відновлення в період дії карантину планової документальної виїзної перевірки ТОВ «Технополіс-1».

<...> ПДВ по угоді з ТОВ «Технополіс-15».

Аргументи відповідача щодо відсутності об`єктивних обставин, які б свідчили про реальну потребу в залученні будь-яких представників/посередників до процесу пошуку постачальників суд не бере до уваги, оскільки чинне законодавство України жодним чином не обмежує суб`єктів господарювання у вільному волевиявленні під час вибору контрагентів чи при виборі виду правочинів, окрім тих, що прямо заборонені чинним законодавством України, та не ставить в необхідність/залежність укладання одних договорів від інших. В повноваження податкового органу не входить оцінка ефективності ведення позивачем господарських операцій, в т.ч. ефективність використання платником податків грошових коштів (капіталу), чи внутрішніх організаційних процесів, що впроваджені для забезпечення ефективного господарювання платника податків.

Порушень з приводу реєстрації податкових накладних, виписаних щодо господарських операцій за вказаними договорами, у Єдиному реєстрі податкових накладних в акті перевірки не встановлено.

На час укладення та виконання договору вказаний контрагент позивача був зареєстрованим у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, тобто мав достатній об`єм правоздатності для складання первинних документів та укладання будь-яких правочинів, а також не знаходився в стадії припинення, мав свідоцтво платника ПДВ, видане у встановленому порядку, що не було скасовано, договори від імені зазначеного контрагента підписувала особа, що володіла достатньою для цього правосуб`єктністю.

На підтвердження виконання сторонами умов зазначених договорів, укладених із ТОВ «Технополіс 15», позивачем надано та судом досліджено: договори, акти наданих послуг, звіт про надані послуги.

З наведеного слідує, що господарські операції між позивачем та ТОВ «Технополіс 15» здійснювалися в межах господарської діяльності позивача, є реальними, відповідають дійсному економічному змісту та підтверджується необхідними документами, що є свідченням добросовісності позивача при здійсненні вказаних операцій.

Суд відхиляє також посилання представника відповідача, висловлені у відзиві та в судовому засіданні в частині ненадання до перевірки всіх необхідних документів на підтвердження виконання договору, оскільки податковий орган самостійно, без звернення до відповідних нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність у цій сфері встановив порядок підтвердження надання послуг. У той же час документи складені сторонами договору, з невідомих причин, до уваги прийняті не були.

<...> ПДВ по угодам з постачальниками сільгосппродукції.

Судом досліджено складені між позивачем (Покупець) та постачальниками ТОВ «КЛЄВЄРОН», ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ», ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «КОРНТВЕЛ» документи, які долучені до матеріалів справи (за період, що перевірявся): договори поставки, додаткові угоди до зазначених договорів, специфікації, видаткові накладні, рахунки-фактури, реєстри ТТН, товаро-транспортні накладні, довідки про походження товару, документи, що посвідчують якість товару.

Придбана позивачем у зазначених вище постачальників на підставі договорів поставки сільськогосподарська продукція (пшениця 2-6-го класів, ячмінь 3-го класу, кукурудза 3-го класу, шрот гранульований/негранульований, олія рафінована/нерафінована) є товаром українського походження, що була вирощена та зібрана виробниками (сільськогосподарськими підприємствами) у 2017-2019 роках, була придбана постачальниками та, згідно із укладеними з позивачем договорами поставки, поставлена позивачу.

В подальшому, придбана позивачем у ТОВ «КЛЄВЄРОН», ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ», ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «КОРНТВЕЛ» сільськогосподарська продукція (пшениця 2-6-го класів, ячмінь 3-го класу, кукурудза 3-го класу, шрот гранульований/негранульований, олія рафінована/нерафінована) була реалізована за участю комісіонерів - ТОВ «СВІТ РОДОС» (Код ЄДРПОУ 41530114), ТОВ «АГРОАП» (Код ЄДРПОУ 38352946), ТОВ «МІРА ТРЕЙД СЕРВІС» (Код ЄДРПОУ 41568959) на підставі укладених договорів комісії

Окреслені у акті перевірки господарські операції позивача із контрагентами-постачальниками ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ», ТОВ «КОРНТВЕЛ», ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «КЛЄВЄРОН», а також контрагентом ТОВ «Технополіс 15» пройшли необхідну перевірку (моніторинг) в органах ДПС на відповідність критеріям ризиковості платника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової історії платника податку, а податкові накладні/розрахунки коригування були належним чином зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Керуючись імперативними положеннями пункту 201.10 статті 201 ПКУ України, не потребують будь-якого іншого додаткового підтвердження для нарахування позивачем сум податку, що відносяться до податкового кредиту, належно складені та зареєстровані в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування за господарськими операціями позивача із вказаними контрагентами.

З наведеного слідує, що господарські операції між позивачем та ТОВ «КЛЄВЄРОН», ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ», ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «КОРНТВЕЛ» здійснювалися в межах господарської діяльності позивача, є реальними, відповідають дійсному економічному змісту та підтверджується необхідними документами, що є свідченням добросовісності позивача при здійсненні вказаних операцій.

На час укладення та виконання договорів контрагенти позивача були зареєстрованими у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, тобто мали достатній об`єм правоздатності для складання первинних документів та укладання будь-яких правочинів.

Відповідно до принципу офіційності податковий орган повинен доводити в суді фіктивність господарської операції як підстави для нарахування платникові податків податкових зобов`язань та правомірності прийняття свого рішення.

<...> Податок на прибуток підприємств.

Як вже зазначалося вище фінансово-господарські операції між ТОВ «Технополіс-1» та контрагентами-постачальниками ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ», ТОВ «КОРНТВЕЛ», ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «КЛЄВЄРОН» за укладеними договорами поставки є реальними, такими що належним чином та в повному обсязі підтверджені первинними документами, які складені в порядку, по формі та за змістом, що відповідають законодавству України, та наслідком надання/отримання яких стало придбання сільськогосподарської продукції ТОВ «Технополіс-1», подальша передача її комісіонерам, подальший продаж (реалізація) такої продукції нерезидентам з фактичним переміщенням її через митний кордон України, що підтверджено належними доказами у справі.

Таким чином, твердження відповідача про отримання безоплатно у власність сільськогосподарської продукції позивачем не підтверджено відповідачем належними доказами та спростовується матеріалами справи.

Суд звертає увагу на те, що згідно матеріалів справи, документи, що підтверджують рух товару до терміналів порту, передачу товару на комісію та реалізацію товару нерезидентам також надавались позивачем під час планової перевірки, однак зазначене не було належним чином відображено та описано посадовими особами, що проводили планову перевірку позивача, у відповідному акті перевірки.

Відтак, суд дійшов висновку, що відповідач неправомірно позбавив позивача права на формування податкового кредиту та витрат підприємства через недотримання вимог податкового законодавства його контрагентом та третіми особами, а також дійшов безпідставного висновку у акті перевірки про заниження позивачем доходу.

Податкове законодавство не ставить умову виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від додержання податкової дисципліни і стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів.

Зважаючи, що в процесі судового розгляду відповідач не довів правомірність спірних податкових повідомлень-рішень, в зв`язку з чим податкові повідомлення-рішення від 29.03.2021 № 000011660702 та від 02.06.2021 № 00002560702 є протиправними та підлягають скасуванню, а позовні вимоги в цій частині необхідно задовольнити.

За даними держреєстру, засновником ТОВ "Технополіс-1" є ТОВ "Дієса", яке пов`язане з мережею "Ельдорадо" і Віктором Поліщуком (був власником збанкрутілого банку "Михайлівський").