Новинський викупить акції "Юнекс Банку" в міноритаріїв

Все про економіку та фінанси

За даними Юнекс Банку, 20 серпня його акціонери Withine Investments LTD (94,98%) і ТОВ "Флот Експрес" (4,36%) уклали договір про спільні дії щодо реалізації права, передбаченого статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій).

Як наслідок, Withine Investments LTD і ТОВ "Флот Експрес" набули права власності на домінуючий контрольний пакет акцій банку (у розмірі 99,34%).

“Опосередкованого набуття права власності на акції АТ "Юнекс Банк" згідно з вимогами п.2 частини п`ятої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" не відбувалось”, - уточнюється в повідомленні.

Як зазначається, згідно з умовами відповідної угоди про спільні дії, ТОВ "Флот Експрес" визначено уповноваженою особою сторонами договору на вчинення правочинів щодо набуття акцій "Юнекс Банку" в інтересах сторін договору.

ТОВ "Флот Експрес" повідомило, що найвища ціна придбання акцій банку протягом 12 місяців, що передували дню спільного набуття домінуючого пакета акцій включно з днем набуття, складає 0,3086 гривень за одну просту іменну акцію АТ "Юнекс Банк".

За даними НБУ, на 12.08.2020 кінцевим бенефіціаром Withine Investments LTD був Вадим Новинський, а ТОВ "Флот Експрес" - Дмитро Єлтишев (його пов’язували з Новинським).

Юнекс Банк звітує про збиток 16,2 млн грн за січень-липень. Заявлений банком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.08.2020 - 85,43% (вимога НБУ - не менше 10%). При цьому на звітну дату Юнекс Банк порушував норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов`язаними з банком особами (Н9, має бути не більше 25%), який становив 30,55%.