НБУ зупинив ліцензії двом страховикам і 9 фінкомпаніям

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що застосував до трьох страхових компаній заходи впливу через низку порушень. Підставами для заходів впливу стали: невиконання попередніх заходів впливу регулятора, порушення обов’язкових фінансових нормативів, а також наявність інших порушень законодавства. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 вересня 2021 року.

Заходи впливу застосовано до АТ «СК «Надія» (ЄДРПОУ 14060678), ТДВ «СК «Союз-Дніпро» (ЄДРПОУ 35341947) та ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай» (ЄДРПОУ 32404600).

"Усі три страховики мають незадовільний фінансовий стан, упродовж тривалого часу не дотримуються нормативу достатності платоспроможності та достатності капіталу, а також інших обов’язкових фінансових нормативів та вимог законодавства. Відповідно це також створює загрозу неспроможності поглинути ризики, пов’язані зі страховою діяльністю", - констатує регулятор.

До ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай» (ЄДРПОУ 32404600) застосовано захід впливу у вигляді зобов’язання усунути порушення.

Національний банк у квітні вже застосував до страховика захід впливу та тимчасово зупинив дію ліцензій. Страховик не виконав цей захід впливу регулятора та не усунув порушення нормативу платоспроможності й достатності капіталу в строк до 3 червня 2021 року.

Так, ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай» продовжує порушувати:

вимогу до платоспроможності щодо перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;
норматив платоспроможності та достатності капіталу;
норматив ризиковості операцій.

Порушення компанією нормативу платоспроможності та достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій тривають понад рік (із 30 червня 2020 року).

Крім того, ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай» має сформований критичний обсяг прострочених невиконаних зобов’язань за укладеними договорами з обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, медичного страхування та інших добровільних видів страхування.

Компанія також не надала Національному банку аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2020 рік.

Страховику встановлено строк для усунення описаних порушень, що стали підставою для застосування заходу впливу – до 6 жовтня 2021 року.

У першому півріччі 2021 року страховик зібрав 429,2 млн грн страхових платежів та виплатив 97,1 млн грн страхових виплат. Частка компанії у першому півріччі 2021 року становила 0,6%, а на ринку ОСЦПВ – 2,2%.

До АТ «СК «Надія» (ЄДРПОУ 14060678) застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії.

Страховик не виконав попередній захід впливу регулятора та не усунув порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу у строк до 30 червня 2021 року.

Порушення страховиком цього нормативу триває понад два з половиною роки (з 31 грудня 2018 року).

Страховику встановлено строк для усунення порушень, які стали підставою для застосування заходу впливу у вигляді тимчасової зупинки ліцензії, до 6 жовтня 2021 року.

АТ «СК «Надія» має чотири невиконані заходи впливу попереднього регулятора (Нацкомфінпослуг) через недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

АТ «СК «Надія» здійснює діяльність зі страхування життя. У першому півріччі 2021 року страховик зібрав 730 тис. грн страхових платежів та виплатив 268 тис. грн страхових виплат. Частка ринку компанії в першому півріччі 2021 року становила 0,007%.

До ТДВ «СК «Союз-Дніпро» (ЄДРПОУ 35341947) застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій.

Страховик не виконав попередній захід впливу регулятора та не усунув порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу у строк до 7 червня 2021 року.

Порушення страховиком цього нормативу триває понад рік (із 30 червня 2020 року).

Страховик також не провів обов’язковий аудит річної фінансової звітності та не надав Національному банку аудиторський звіті щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності й аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2020 рік.

Страховику встановлено строк для усунення порушень, що стали підставою для застосування заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій, до 6 жовтня 2021 року.

ТДВ «СК «Союз-Дніпро» здійснює діяльність за видами страхування, іншими, ніж страхування життя. У першому півріччі 2021 року страховик зібрав 1,9 млн грн страхових платежів та виплатив 122,5 тис. грн страхових виплат. Частка ринку компанії в першому півріччі 2021 року становила 0,01%.

Усі зазначені рішення про застосування заходів впливу набувають чинності 6 вересня 2021 року.

Також НБУ інформує, що застосував до дев’яти фінансових компаній заходи впливу – тимчасово зупинив усі ліцензії через неподання звіту незалежного аудитора за 2020 рік.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 03 вересня 2021 року.

Національний банк наприкінці липня цього року склав акти про правопорушення за неподання фінансовими компаніями звіту незалежного аудитора за 2020 рік. Низка фінансових компаній таке порушення не усунули станом на початок вересня. Саме тому регулятор застосував заходи впливу до:

ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРОН" (ЄДРПОУ 41828734);
ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЬВІЧІЯ" (ЄДРПОУ 42721895);
ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОНТАЛЕ" (ЄДРПОУ 43249891);
ТОВ "СОЛФІН" (ЄДРПОУ 42237445);
ТОВ "МАНІТЕКС КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 43017316);
ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛАНЕТА ФІНАНСІВ" (ЄДРПОУ 42577719);
ТОВ "ФІНАНСОВА ОФЕРТА" (ЄДРПОУ 42501205);
ТОВ "ФІНАНС СМАРТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39439451);
ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЮКРЕЙН САНШАЙН ФІНТЕХ КО.ЛТД" (ЄДРПОУ 43604560).

Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 06 вересня 2021 року. Із зазначеної дати та до ухвалення Національним банком рішення про поновлення дії ліцензій вищезазначені компанії втрачають право:

- укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії та дію яких тимчасово зупинено;

- укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення їх зобов’язань перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії.

"Водночас звертаємо увагу, що тимчасове зупинення ліцензій не скасовує обов’язку фінансової установи виконувати свої зобов’язання за раніше укладеними договорами.

Компаніям, до яких застосовано заходи впливу, необхідно усунути порушення та подати Національному банку звіт незалежного аудитора за 2020 рік до 04 жовтня 2021 року. Також вони повинні подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, які це підтверджують", - зауважив регулятор.

Крім того, Національний банк поновив ліцензію на надання фінансових послуг ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" (ЄДРПОУ 34402830), оскільки фінансова установа усунула порушення.

04 червня 2021 року Національний банк застосував до цієї фінансової установи захід впливу через неподання фінансової звітності за І квартал 2021 року, тимчасово зупинивши дію ліцензії. Ломбард подав фінансову звітність регулятору, усунувши таким чином порушення. Тому Національний банк поновив дію ліцензії фінансовій установі.

Рішення про поновлення ліцензії набирає чинності з 06 вересня 2021 року.