НБУ: зростання грошової маси в 2021-му сповільниться до 13,8%

Все про економіку та фінанси

НБУ оновив свій макропрогноз. Згідно з ним, Нацбанк очікує зростання грошової маси в 2021 році на 13,8% (квітневий прогноз був 16,7%), а грошової бази - на 17,9% (квітневий прогноз був 18,2%).

У 2022 році НБУ очікує збільшення грошової маси на 10,9%, у 2023 році - на 11,5%. Прогнози зростання грошової бази - відповідно 7,9% та 6,7%.

Нагадаємо, в 2020 році грошова маса зросла на 28,6%, а грошова база - на 24,8%.

Як писав Finbalance, за даними НБУ, грошовий агрегат М3 (грошова маса) у червні 2021 року збільшився на 22,3 млрд грн (+1,2%), а з початку року - на 64,3 млрд грн (+3,5%) до 1,914 трлн грн.

На кінець червня грошова маса в річному вимірі (тобто порівняно з показником на кінець червня 2020 року) зросла на 303,8 млрд грн (+18,9%). На кінець травня відповідний показник зростання в річному вимірі становив 313,6 млрд грн (+19,9%).

НБУ зазначав, що в 2020 році грошова маса продемонструвала найвищі темпи зростання за останні 12 років:

"Незважаючи на кризовий рік, левову частку зростання забезпечило збільшення депозитів, а саме коштів до запитання. Також значно зросла і готівка. Підвищений попит на найбільш ліквідні активи спостерігався в більшості країн світу, оскільки є типовою реакцією населення на зростання невизначеності в періоди криз. Так, відношення готівки до ВВП у Польщі зросло на 3.5 в.п. – до 13.8%, Чехії – на 1.4 в.п. до – 12.6%, Росії – на 2.8 в.п. – до 12.5%, Україні – на 2.6 в.п. – до 13.3%.

Хоча внутрішній кредит у 2020 році збільшився, це пояснюється передусім значними гривневими залученнями уряду для фінансування розширеного дефіциту бюджету. Тож, як продемонстрував 2020 рік, збільшення співвідношення грошової маси і ВВП не завжди супроводжується нарощенням кредитування приватного сектору, а було спричинене іншими чинниками. За режиму інфляційного таргетування важливим є не кількість грошей в економіці, а їх вартість".

Залежно від зниження ступеня ліквідності, фінансові активи групують у різні грошові агрегати - М0, М1, М2 та М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – агрегат М2 та цінні папери (крім акцій).

Грошова база (Г.б.; monetary base) – сукупність зобов’язань НБУ в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки. Г.б. є показником бази фінансування та основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Г.б. включає готівкові кошти, випущені в обіг НБУ, і переказні депозити в національній валюті в НБУ. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Національним банком України, за винятком банкнот і монет у сховищах Нацбанку, касах і банкоматах установ Національного банку України. До переказ­них депозитів належать зобов’язання НБУ за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників Національного бан­ку) у національній валюті в НБУ.

Довідково

НБУ погіршив прогноз споживчої інфляції на кінець 2021 року - до 9,6% (квітневий прогноз був 8,0%). При цьому на кінець ІІІ кварталу поточного року інфляція може зрости до 11,2%, знизившись до згаданих 9,6% у кінці грудня.

У кінці 2022 року Нацбанк очікує інфляцію на рівні 5,0% (у т.ч. на кінець І кварталу наступного року - 7,9%, на кінець ІІ кварталу - 6,9%, на кінець ІІІ кварталу - 5,3%).

У кінці 2023 року Національний банк прогнозує інфляцію 5,0% (у т.ч. на кінець І кварталу - 5,1%, на кінець ІІ кварталу - 4,9%, на кінець ІІІ кварталу - 4,7%).

На кінець 2020 році споживча інфляція склала 5,0%.

За оцінками НБУ, середньорічна інфляція в 2021 році буде 9,4% (квітневий прогноз був 8,5%), у 2022 році - 6,6%, у 2023 році - 4,9%.

У 2020 році середньорічна інфляція була 2,7%.

НБУ залишив без змін прогноз зростання ВВП у 2021, 2022, 2023 роках - відповідно 3,8%, 4,0%, 4,0%.

За оцінками Нацбанку, після зниження економіки в І кварталі 2021 році на 2,2% вона могла зрости на 7,5% у ІІ кварталі. НБУ очікує сповільнення зростання ВВП у ІІІ кварталі до 3,6%, а в IV кварталі - пришвидшення до 5,8%.

У 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.

Національний банк прогнозує, що номінальний ВВП України в 2021 році складе 4975 млрд грн, за 2022 рік - 5485 млрд грн, у 2023 році - 6000 млрд грн.

Номінальний ВВП за 2020 рік був 4192 млрд грн.

НБУ очікує профіцит зведеного платіжного балансу за підсумками 2021 року на рівні 0,4 млрд дол (квітневий прогноз був 0,9 млрд дол).

При цьому в 2022 році Нацбанк прогнозує профіцит 1,5 млрд дол, а в 2023 році - 2,8 млрд дол.

Профіцит зведеного платіжного балансу за 2020 рік - 2 млрд дол.

Прогнозований Нацбанком дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2021, 2022, 2023 роках - відповідно 0,7 млрд дол, 5,6 млрд дол, 9,1 млрд дол (у 2020 році був профіцит 5,2 млрд дол).

Очікуваний профіцит фінансового рахунку в 2021, 2022, 2023 роках - 1,1 млрд дол, 7,2 млрд дол, 11,8 млрд дол відповідно (у 2020 році був дефіцит 3,2 млрд дол).

На кінець 2021 року НБУ прогнозує валютні резерви на рівні 31,3 млрд дол, на кінець 2022 року - 31,6 млрд дол, на кінець 2023 року - 31,7 млрд дол (на кінець 2020 року вони становили 29,1 млрд дол; на кінець першого півріччя 2021 року - 28,4 млрд дол).