НБУ: зростання грошової маси сповільнилося до 13,6% у річному вимірі

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, грошовий агрегат М3 (грошова маса) в серпні 2021 року зменшився на 1,1%, а з початку року - збільшився на 2,9% до 1,9 трлн грн.

На кінець серпня грошова маса в річному вимірі (тобто порівняно з показником на кінець серпня 2020 року) зросла на 13,6% (на кінець липня цей показник становив 15,6% р/р, на кінець червня - 18,9%, на кінець травня - 19,9%).

Згідно з липневим прогнозом, Нацбанк очікує зростання грошової маси в 2021 році на 13,8% (квітневий прогноз був 16,7%), у 2022 році - на 10,9%, у 2023 році - на 11,5%.

Про згортання Нацбанком антикризових монетарних заходів - тут, про причини підвищення облікової ставки - тут.

Нагадаємо, в 2020 році грошова маса зросла на 28,6%.

НБУ зазначав, що це були найвищі темпи зростання за останні 12 років:

"Незважаючи на кризовий рік, левову частку зростання забезпечило збільшення депозитів, а саме коштів до запитання. Також значно зросла і готівка. Підвищений попит на найбільш ліквідні активи спостерігався в більшості країн світу, оскільки є типовою реакцією населення на зростання невизначеності в періоди криз. Так, відношення готівки до ВВП у Польщі зросло на 3.5 в.п. – до 13.8%, Чехії – на 1.4 в.п. до – 12.6%, Росії – на 2.8 в.п. – до 12.5%, Україні – на 2.6 в.п. – до 13.3%.

Хоча внутрішній кредит у 2020 році збільшився, це пояснюється передусім значними гривневими залученнями уряду для фінансування розширеного дефіциту бюджету. Тож, як продемонстрував 2020 рік, збільшення співвідношення грошової маси і ВВП не завжди супроводжується нарощенням кредитування приватного сектору, а було спричинене іншими чинниками. За режиму інфляційного таргетування важливим є не кількість грошей в економіці, а їх вартість".

Залежно від зниження ступеня ліквідності, фінансові активи групують у різні грошові агрегати - М0, М1, М2 та М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – агрегат М2 та цінні папери (крім акцій).

Грошова база (Г.б.; monetary base) – сукупність зобов’язань НБУ в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки. Г.б. є показником бази фінансування та основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Г.б. включає готівкові кошти, випущені в обіг НБУ, і переказні депозити в національній валюті в НБУ. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Національним банком України, за винятком банкнот і монет у сховищах Нацбанку, касах і банкоматах установ Національного банку України. До переказ­них депозитів належать зобов’язання НБУ за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників Національного бан­ку) у національній валюті в НБУ.