НБУ заявив про спробу тиску на нього після відмови погодити члена правління Ощадбанку

Все про економіку та фінанси

НБУ в офіційній заяві наголошує, що дотримується принципу незалежної оцінки професійних та ділових якостей кандидатів на керівні посади в Ощадбанку.

Водночас Національний банк застерігає від спроб впливу на процес прийняття відповідних рішень Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ, "розцінюючи наполегливі рекомендації як прояв тиску на незалежного регулятора" (цитата).

"Так, після відмови в погодженні одного з членів правління АТ «Ощадбанк» Національний банк отримав лист від членів наглядової ради банку, в якому кандидат працював раніше, який Національний банк розцінює як спробу вплинути на прийняте регулятором рішення", - констатується в заяві НБУ.

Нижче - ще цитата з повідомлення Нацбанку:

"Рішення Комітету про погодження або відмову в погодженні кандидатів на керівні посади в банках, у тому числі державних, приймаються на підставі ретельного аналізу інформації про професійний та управлінський досвід кандидатів, з урахуванням результатів особистої співбесіди, розуміння кандидатами цілей, визначених основними напрямами діяльності та стратегією банку, з огляду на функціональні обов’язки кандидата в банку, бізнес-модель банку, його системну важливість та інші фактори.

Національний банк глибоко переконаний, що наглядова рада АТ «Ощадбанк» повинна без інформаційного тиску завершити та подати на розгляд Національного банку кандидатури на посади членів правління банку. Якісне корпоративне управління у цьому системно важливому державному банку є ключовою запорукою його ефективності.

Повноваження Національного банку щодо відмови у погодженні на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку) визначені статтею 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Водночас Національний банк відповідно до Основних Базельських принципів банківського нагляду дотримується справедливого і недискримінаційного підходу до погодження керівників як державних, так і комерційних банків, стосовно яких також є випадки непогодження кандидатів на посаду членів правління".

Контекст

Ощадбанк в системі розкриття інформації НКЦПФР повідомляв, що 14.06.2021 його наглядова рада, "враховуючи рішення Національного банку України від 07.06.2021 №219" (цитата), вирішила звільнити з 16.06.2021 Олену Малинську, члена правління, відповідального за керування змінами банку, та припинити її трудовий контракт.

О. Малинська перебувала на посаді члена правління Ощадбанку протягом 2 місяців. Із лютого 2014 року до серпня 2020 року вона була головою правління банку "Кредит Дніпро" (торік у серпні Віктор Пінчук продав цей банк для Олександра Ярославського).

У травні 2021 року повідомлялося, що НБУ погодив кандидатуру Олексія Волчкова на посаду члена правління, відповідального за корпоративний бізнес. Рішення про призначення Волчкова було ухвалене наглядовою радою Ощадбанку в кінці лютого. Загальний стаж роботи Волчкова в банківський сфері – 27 років. Він працював у банку Ажіо, обіймав посаду члена правління Індекс банку та заступника голови правління Каліон Банк Україна. 9 років працював на посаді заступника голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ.

У березні Ощадбанк заявляв, що його наглядова рада припинила повноваження члена правління, відповідального за управління ризиками, Дмитра Буца. "Причиною стала відмова Національного банку України у його погодженні на посаду члена правління", - йшлося в повідомленні держбанку, додаючи, що  "Дмитро Буц обійматиме посаду директора генерального департаменту з управління ризиками для забезпечення належного функціонування системи ризик-менеджменту в Ощадбанку".

Заступник глави НБУ Ярослав Матузка констатував, що Нацбанк не вбачає підстав для перегляду рішення щодо Д. Буца: "Погодження керівників банків є беззаперечним правом Нацбанку (...) НБУ не бачить підстав для перегляду цих рішень. Реформа корпоративного управління не має зводитися до формальної оцінки відповідності членів правління кваліфікаційним вимогам".

Я. Матузка зауважував, що регулятор під час розгляду кандидата на посаду керівника банку комплексно аналізує результати тестування та співбесіди, а також бере до уваги рівень його професійної придатності з урахуванням наявності необхідного обсягу знань, професійного та управлінського досвіду для належного виконання обов`язків, які будуть на нього покладені.

Заступник глави Нацбанку додавав, що рішення комітету НБУ з питань нагляду є результатом обговорення членів комітету і правління, які також мають право брати участь у засіданнях.