НБУ встановив кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що ухвалив низку нормативно-правових актів, які регулюватимуть роботу учасників колекторського ринку в Україні. Зокрема, встановив кваліфікаційні вимоги, яким мають відповідати працівники колекторських компаній та особи, яких вони залучають на підставі цивільно-правових договорів. Крім цього, регулятор запровадив порядок застосування заходів впливу до учасників колекторського ринку.

Кваліфікаційні вимоги до працівників колекторів та залучених ними осіб

Національний банк ухвалив окремий документ – Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній.

Так, регулятор встановив вимоги до ділової репутації та професійної придатності таких осіб:

1) щодо професійної придатності – мати достатній рівень знань для виконання вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, уключаючи вимоги до безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг під час урегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), та законодавства України про захист персональних даних;

2) до ділової репутації – не мати судимості за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, проти життя та здоров’я особи, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку.

Колекторські компанії будуть зобов’язані перевіряти та контролювати, чи відповідають їх працівники визначеним вимогам.

Вказані положення затверджені постановою правління Національного банку №77 від 9 липня 2021 року "Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній".

Заходи впливу до учасників колекторського ринку

Щоб забезпечити виконання нових вимог, зокрема й до етичної поведінки колекторських компаній під час врегулювання заборгованості, у законі (№ 1349-IX) були передбачені заходи впливу. Вони стимулюватимуть небанківські фінустанови та колекторські компанії дотримуватися прав споживачів під час стягнення боргів. Національний банк запровадив порядок їх застосування двома своїми документами.

Перший документ поширюватиметься на небанківські фінустанови, зокрема й ті, які набудуть статусу колекторських компаній. Другий стосуватиметься заходів впливу до колекторських компаній без статусу фінансової установи.

Так, Національний банк у порядку, визначеному постановами, матиме право застосовувати такі заходи впливу за порушення прав споживачів:

- письмове застереження з вимогою усунути порушення та/або вжити заходів для їх недопущення в майбутньому;
- штраф для кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії;
- тимчасову заборону колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості;
- виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній;
- тимчасову зупинку або відкликання (анулювання) ліцензії кредитодавця ‒ небанківської фінустанови, нового кредитора ‒ небанківської фінустанови.

Національний банк також унормував зміст рішень щодо заходів впливу, перебачив колегіальне прийняття рішень Правлінням або Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

"Рішення про заходи впливу доводитимуться до небанківських фінустанов та колекторських компаній різними каналами (поштою, e-mail, а також шляхом оприлюднення інформації на офіційному вебсайті НБУ). Також Національний банк обов’язково запрошуватиме керівників установ на розгляд питання щодо застосування заходів впливу.

Обираючи захід впливу, НБУ керуватиметься принципом співмірності та обов’язково враховуватиме характер і обставини порушення, його причини, вжиті установою заходи для їх усунення, а також наслідки порушення", - йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначені підходи передбачені постановою Правління Національного банку № 74 від 9 липня 2021 року "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг" та постановою Правління Національного банку № 78 від 9 липня 2021 року "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг".

Всі документи набирають чинності з 14 липня 2021 року.

Також Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за додержанням кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості. З цією метою затверджено відповідне Положення.

"Мета документа – забезпечити відповідальне ставлення кредитодавців, нових кредиторів та колекторських компаній до всіх категорій споживачів. Зокрема, унеможливити випадки використання нецензурної лексики, погроз та морального тиску на споживача та інших осіб при врегулюванні простроченої заборгованості. Нагляд за дотриманням вимог щодо етичної поведінки покликаний забезпечити дієвий захист прав споживачів та зростання довіри населення до послуг кредитування", - інформує НБУ.

Нагляд за додержанням вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України "Про споживче кредитування" та нормативно-правовими актами Національного банку України, здійснюватиметься у формі безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок.

Національний банк здійснюватиме нагляд шляхом аналізу звернень споживачів фінансових послуг, інформації та документів, наданих споживачами, інформації, розміщеної на сайтах та в мобільних застосунках, а також у місцях надання послуг, інформації щодо порядку фіксування безпосередньої взаємодії із споживачами фінансових послуг. Також аналізуватиметься інформація щодо залучення осіб для здійснення колекторської діяльності та укладання договору з колекторською компанією кредитодавцем, новим кредитором. За потреби – Національний банк надсилатиме запити кредитодавцю, новому кредитору чи колекторській компанії.

У разі виявлення порушень установлених вимог щодо етичної поведінки, Національним банком застосовуватимуться заходи впливу, зокрема накладатимуться штрафні санкції у випадках, передбачених ст. 41-1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”.

Зазначений механізм нагляду передбачений постановою Правління Національного банку від 09 липня 2021 року № 76 "Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)".

Постанова набирає чинності з 14 липня 2021 року.