НБУ вивів з ринку Мегабанк, ФГВФО у повному обсязі поверне депозити вкладникам-фізособам

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що 2 червня його правління ухвалило рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, "у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національного банку України щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором строку" (цитата).

Заява НБУ:

"Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни.

03 лютого 2022 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ухвалило рішення віднести АТ "МЕГАБАНК" до категорії проблемних.

Серед причин віднесення до категорії проблемних:

- суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику,
- систематичне кредитування пов’язаних осіб,
- значний обсяг непрофільних активів на балансі,
- невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Національний банк України за результатами банківського нагляду за діяльністю АТ “МЕГАБАНК” неодноразово звертав увагу керівництва банку та його акціонерів на наявність потенційних ризиків у діяльності банку.

Згідно зі статтею 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" власники істотної участі в банку повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Проте акціонери АТ "МЕГАБАНК" не надали фінансової підтримки банку для своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань перед клієнтами банку та проведення клієнтських платежів, про що свідчать численні скарги, що продовжували надходити до Національного банку України після віднесення банку до категорії проблемних.

Частка фінустанови становила 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. Віднесення АТ "МЕГАБАНК" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який сьогодні є стійким та платоспроможним.

З набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб” кожен вкладник АТ "МЕГАБАНК” отримає від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4 418,6 млн грн.

АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ".

Перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова під час брифінгу зазначила ще таке:

“За підсумками діагностики, яку ми провели в 2021 році, а це була діагностика за попередній 2020 рік, необхідний обсяг докапіталізації становив за базовим сценарієм 2,5 млрд грн. І згідно з нашими нормативно-правовими актами, банк повинний був здійснити докапіталізацію до кінця 2021 року.

Це дуже важливо розуміти як ілюстрацію того, що проблемні питання в банку розпочалися задовго до війни і носили хронічний характер.

<...> Наразі ми не знаємо реакції [міноритарних акціонерів Мегабанку, серед яких ЄБРР, KfW, IFC, - ред.] на наше рішення, оскільки ми не спілкувалися з міноритарними акціонерами вчора і сьогодні. Але я можу сказати, що протягом останніх чотирьох років, якщо не більше, ми проводили дуже багато зустрічей з усім складом акціонерів і вони будуть повністю обізнані щодо ситуації, яка склалася в банку, та обізнані щодо проблем, які привели банк до неплатоспроможності.

<...> Кошти населення [в Мегабанку] - це 4,4 млрд грн. Це те, що буде повністю компенсовано [Фондом гарантування].

Кошти юридичних осіб складають близько 2,5 млрд грн, у т.ч. "Турбоатома" - близько 1,4 млрд грн. Решта коштів інших компаній.

Заборгованість [Мегабанку] перед Міністерством фінансів за кредиторів Європейського інвестиційного банку - близько 500 млн грн.

Картотека на ранок - близько 30 млн грн. Це непроведені платежі по комунальним підприємствам міста Харкова. А якщо ж говорити в цілому про картотеку, що невиконані зобов`язання перед клієнтами складають значно більшу суму, тому що останнім часом банк взагалі перестав виконувати зобов`язання перед фізособами, підприємствами малого бізнесу, середнім бізнесом, ФОПами. Але він не відображав це як картотеку, тому цю інформацію ми збирали тільки по скаргах клієнтів банку".