НБУ: у січні дефіцит зведеного платіжного балансу скоротився вдвічі

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, в січні 2015 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 890 млн. дол., що вдвічі менше ніж у січні минулого року (1,9 млрд. дол.), в основному за рахунок скорочення відпливу коштів за фінансовим рахунком.

Дефіцит поточного рахунку

У січні він становив 342 млн. дол. (у січні 2014 року – 416 млн. дол.).

При цьому експорт товарів скоротився на 31,6% у річному вимірі (до 3,1 млрд. дол, що є найнижчим показникм за останні чотири роки).

Зниження відбулося за всіма основними групами товарів, у т.ч. за:
- металургійною продукцією – на 32.5%;
- мінеральними продуктами (у т.ч. руди) – у 2.3 раза;
- продукцією машинобудування – у 1.8 раза;
- продовольчими товарами – на 15.8%.

Імпорт товарів знизився на 33.4% у річному вимірі (до 3.5 млрд. дол.). Неенергетичний імпорт знижувався вищими темпами за енергетичний:
- енергетичний – на 21.8%;
- неенергетичний – на 37.8%, у т.ч.
- продукція машинобудування – на 40%;
- продовольчі товари – на 45.9%;
- продукції хімічної промисловості – на 23.8%.

Дефіцит фінансового та капітального рахунку

У січні він становив 548 млн. дол., що майже втричі менше, ніж у січні минулого року (1.5 млрд. дол.).

Чистий приплив коштів за прямими іноземними інвестиціями в Україну оцінено в розмірі 108 млн. дол., тоді як у січні 2014 року чистий відплив становив 110 млн. дол., повідомляє НБУ.

Водночас від’ємне сальдо за кредитами та облігаціями становило 728 млн. дол., з них чисті виплати:
- сектору загальнодержавного управління – 83 млн. дол.;
- банківського сектору – 215 млн. дол.;
- інших секторів – 430 млн. дол.

Обсяги готівкової валюти поза банками скоротилися на 57 млн. дол. (у січні 2014 року обсяги готівки поза банками зросли на 0.6 млрд. дол.).

У січні Україна здійснила чергове погашення кредиту МВФ на загальну суму 220 млн. дол.

Через скорочення в січні валютних резервів на 1,1 млрд дол до 6,4 млрд дол вони забезпечували фінансування імпорту майбутнього періоду протягом лише 1,2 місяця. Зауважимо, що за міжнародними стандартами мінімально необхідний рівень резервів – 3 місяці покриття імпорту.