НБУ: страховик має робити виплати клієнтам, навіть якщо ліцензія зупинена

Все про економіку та фінанси

Національний банк повідомив, що почав отримувати інформацію, що деякі страховики, яким були тимчасово зупинені ліцензії через порушення нормативів, відмовляються виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, зокрема за договорами про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників наземних транспортних засобів.

Як зауважує регулятор, компанії зловживають довірою споживачів та стверджують, що не можуть виконувати свої зобов’язання нібито через застосовані до них Національним банком заходи впливу.

НБУ наголошує, що тимчасова зупинка дії ліцензій жодним чином не звільняє страховика від необхідності виконувати свої зобов’язань за вже укладеними договорами страхування та не припиняє їхню дію. Страховики зобов’язані виконувати у повному обсязі взяті на себе зобов’язання перед клієнтами за договорами страхування, укладеними до набрання чинності рішення НБУ про захід впливу, зокрема виплачувати страхові відшкодування.

"Страховик повинен виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами страхування відповідно до ст. 526 Цивільного Кодексу України. Відмова у виплаті страхового відшкодування, яка не ґрунтується на умовах договору або закону, є протиправною.

Крім цього, звертаємо увагу, що компанії, яким Національний банк тимчасово призупинив дію всіх ліцензій за порушення, втрачають право укладати нові договори страхування до моменту припинення порушень", - йдеться в заяві Нацбанку.

Нагадаємо, Національний банк упродовж 2–23 квітня 2021 року розглянув складені акти щодо 50 страховиків та застосував до низки компаній заходи впливу за порушення фінансових нормативів та невиконання вимог законодавства.

Регулятор зобов’язав 20 компаній вжити заходів для усунення порушень. Ще 17 компаніям була тимчасово зупинена дія всіх ліцензій. Мета цього заходу впливу – не допустити збільшення зобов’язань у таких страховиків, допоки порушення повністю не будуть усунуті. Усі страховики повинні у встановлений строк усунути порушення та подати до Національного банку звіт та документи, які це підтверджують. Якщо компанії не усунуть порушення, Національний банк розглядатиме питання застосування до них інших заходів впливу.

Ще вісім страховиків надали інформацію про самостійне усунення порушень, надані документи, які це підтверджують, нині аналізуються регулятором. Ще п’ять компаній-порушників подали до Національного банку заяви про добровільне анулювання ліцензій та припинення діяльності.

Довідково

Національний банк застосував до низки страховиків заходи впливу через неподання та невчасне подання звітності регулятору, а також через порушення нормативів та вимог (насамперед нормативу платоспроможності та достатності капіталу).

Подання звітності – це базовий обов’язок усіх страховиків, передбачений законодавством. Саме на основі звітності Національний банк здійснює нагляд, зокрема оцінює фінансових стан страховиків, дотримання нормативів тощо.

Норматив платоспроможності та достатності капіталу забезпечує запас капіталу для поглинання потенційних збитків від здійснення ними діяльності. Порушення цього нормативу несе загрозу повному та своєчасному виконанню страховиками своїх зобов’язань перед клієнтами.