НБУ розширив перелік даних, які мають оприлюднювати банки

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що з 1 березня 2022 року банки публікуватимуть інформацію про розподіл кредитів за стадіями знецінення відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також інформацію про складові розрахунку нормативу короткострокової ліквідності – коефіцієнта LCR.

"Публікування цієї інформації дасть можливість, зокрема, краще проаналізувати якість кредитного портфеля банків та оцінити структуру їхніх високоліквідних активів. Це сприятиме прийняттю всіма учасниками ринку виважених рішень стосовно взаємодії з банками, а отже, – фінансовій стабільності", - констатує регулятор.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ від 01 лютого 2022 року №10 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року №11".

Перелік інформації, що публікується в розрізі банків, визначено постановою правління НБУ від 15 лютого 2018 року №11 (зі змінами). Згідно з нею опублікуванню підлягає інформація про дотримання банками економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, складові регулятивного капіталу, балансові показники та складові фінансового результату, класифікацію кредитів залежно від пруденційної оцінки кредитного ризику та власне розмір пруденційних резервів, розподіл суми вкладів населення в банки за розміром та суми можливого відшкодування вкладів ФГВФО, зрештою результати щорічної оцінки стійкості банків та стрес-тестування.