НБУ програв Індустріалбанку в суді щодо 7-мільйонного штрафу

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що оскаржив в апеляційному порядку рішення Окружного адмінсуду м. Києва, який у грудні 2019 року скасував рішення Нацбанку про накладення штрафу на "Індустріалбанк" в розмірі 6,85 млн грн за порушення в сфері фінмоніторингу.

За даними регулятора, підставою для накладення штрафу було встановлення Нацбанк "факту здійснення АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне виконання банком обов`язку щодо управління ризиками" (цитата).

НБУ зауважує, що виявив факти проведення за період з 31.10.2017 по 14.06.2018 трьома фінансовими компаніями – клієнтами банку фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 906 млн грн до трьох інших банків згідно з договорами на послуги інкасації. Ці кошти в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою до підрозділів фінансових установ, зокрема, для видачі кредитів.

"Характер та наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку", - констатує Нацбанк.

Свій висновок регулятор пояснює таким: 

1. Кошти отримано клієнтами банку від інших юридичних осіб переважно як відступлення права вимоги або як розрахунок за цінні папери (поза фондовою біржою) у безготівковій формі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за ціною реалізації, яка до 36 разів перевищувала номінальну вартість цих цінних паперів.

2. В офіційних джерелах наявна інформація, що відокремлені підрозділи деяких з фінансових установ на момент укладення договорів на послуги інкасації не існували, щодо однієї фінансової установи згідно договору інкасації готівка розвозилась на 3 адреси, водночас відокремлених підрозділів у неї не було.

3. Фінансові операції з погашення фізичними особами кредитів на відповідні суми та/або сплати відсотків за їх користування відсутні.

4. За інформацією Нацкомфінпослуг у 2017 році та у І півріччі 2018 року одна з фінансових компаній не надавала звітність щодо укладених договорів з надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту фізичним/юридичним особам.

5. Щодо фінансових компаній наявні ознаки фіктивності, зокрема:

- місцезнаходження є адресою, яка є місцем реєстрації значної кількості юридичних осіб;
- часті зміни в установчих документах фінансових компаній, зокрема пов`язані із зміною його керівників;
- зміна керівника та кінцевого бенефіціарного власника перед відкриттям рахунків в банку;
- у штаті фінансової компанії працює одна особа або декілька осіб;
- керівником та кінцевим бенефіціарним власником фінансової компанії є одна й та сама особа тощо.

6. Щодо одного з емітентів цінних паперів у відкритих джерелах на момент проведення фінансових операцій була наявна інформація про анулювання всіх ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та виключення цього емітента з реєстру фінансових установ.

"Водночас банком не було здійснено достатніх заходів, які б дозволили отримати вичерпну інформацію щодо вищезазначених клієнтів, їх спроможності ведення фінансової діяльності на відповідні об’єми, з’ясувати суть вищезазначених фінансових операцій, зокрема через здійснення поглибленої перевірки клієнтів, витребування у них додаткових пояснень, документів і відомостей стосовно фінансових операцій та подальшого використання готівкових коштів", - резюмує НБУ.