НБУ прогнозує свої платежі в бюджет-2022 на 13,6 млрд грн

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що 28 серпня була підписана його проміжна скорочена консолідована фінансова звітність за перше півріччя 2021 року.

Як зазначається, за підсумками півріччя обсяг активів Національного банку зменшився на 3%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2020 року, та становить 1 294,4 млрд грн.

"Це зменшення пов’язане, головним чином, з погашенням зобов’язань за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду, а також із переоцінкою міжнародних резервів у зв’язку зі зміцненням курсу гривні до іноземних валют за цей період", - констатує Нацбанк.

Водночас обсяг наданих банкам кредитів рефінансування збільшився за цей період на 32% – значне зростання спостерігалося в частині портфеля довгострокових працюючих кредитів з одночасним скороченням портфеля короткострокових кредитів.

У частині зобов’язань Національного банку за перші 6 місяців 2021 року значно зросли залишки коштів банків (на 49%). Натомість зменшилися кошти державних та інших установ (на 31%), сума депозитних сертифікатів (на 4%).

Як інформує НБУ, результат його діяльності за перше півріччя 2021 року без урахування результатів переоцінки фінансових інструментів складає майже 20 млрд грн чистого доходу, що в 2,4 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Основною складовою цього результату є чисті процентні доходи у розмірі понад 21 млрд грн. Водночас зміцнення курсу гривні до іноземних валют та зростання дохідності довгострокових цінних паперів на світових ринках призвели до накопичення з початку 2021 року суми нереалізованих збитків від переоцінки у розмірі 32 млрд грн. Як наслідок, загальний консолідований результат Національного банку за 6 місяців цього року складає 12 млрд грн збитку.

Коментар Національного банку:

"Звертаємо увагу, що консолідований прибуток/збиток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, – це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету. Зобов’язання Національного банку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету, буде сформоване за підсумками 2021 року та оприлюднено навесні 2022 року.

Прогнозні очікування Національного банку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету в 2022 році, – 13,6 млрд грн. Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню Національним банком до Державного бюджету в 2022 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2021 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності Національного банку за 2021 рік.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Національний банк перерахував до Державного бюджету України 24,4 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена для перерахування до Державного бюджету за результатами 2020 року".