НБУ пом`якшує регуляторні вимоги до банків, у т.ч. щоб стимулювати кредитування

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що розширив перелік тимчасових пом’якшень у застосуванні банками/банківськими групами вимог нормативно-правових актів Національного банку. Зокрема, встановлено особливості:

- включення під час розрахунку нормативів достатності капіталу мінімального розміру операційного ризику;

- застосування спрощеного підходу під час визначення розміру кредитного ризику;

- оновлення та подання до Національного банку планів відновлення діяльності банку/банківської групи;

- актуалізації внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів;

- контролю Національним банком за виконанням банками програм капіталізації/реструктуризації за результатами оцінки стійкості, проведеної у 2021 році.

"Водночас з метою посилення кредитної підтримки стратегічно важливих галузей економіки пом’якшено обмеження щодо здійснення банками активних операцій з пов’язаними з банком особами в частині надання гарантій/акредитивів", - констатує регулятор.

Відповідні положення затверджені постановою правління НБУ від 22 квітня 2022 року № 80 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 22 квітня 2022 року.