НБУ планує оновити нормативи для страховиків

Все про економіку та фінанси

НБУ планує оновити обов’язкові нормативи для страховиків. "Такий крок спрямований на забезпечення належного рівня платоспроможності та ліквідності страхових компаній, зниження рівня ризиковості операцій, підвищення якості активів та посилення фінансової стабільності на ринку страхових послуг", - інформує регулятор.

Насамперед пропонується змінити:

- порядок визначення нормативного та фактичного запасу платоспроможності;
- порядок розрахунку нормативу якості активів шляхом включення до його складу суми кредиторської заборгованості за страховими виплатами;
- підхід до включення активів, розміщених у банку, до складу прийнятних активів та врахування до прийнятних активів дебіторської заборгованості;
- обмеження на врахування відстрочених аквізиційних витрат;
- вимоги до мінімальної величини нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Крім того, планується:

- враховувати субординований борг у складі фактичного запасу платоспроможності за умови отримання відповідного дозволу Національного банку;
- конкретизувати вимогу про відповідність обсягів валютних активів обсягам страхових резервів, сформованих у відповідній валюті;
- встановити порядок включення до суми прийнятних активів об’єктів нерухомого майна у разі їх набуття, здійснення дооцінки чи переоцінки.

Ці та інші зміни містяться в оновленому Положенні про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

"Оновлені обов’язкові нормативи відповідають найкращому міжнародному досвіду регулювання страхової діяльності та реальним вимогам як страховиків, так і їхніх клієнтів", - констатує НБУ.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланням - Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика";

За даними НБУ, регуляторний акт поширюватиметься на страховиків, загальна кількість яких на 30.09.2021 становила 169.

"У зв’язку з переведенням деяких категорій активів страховиків, що є прийнятними, у неприйнятні активи відповідно до вимог регуляторного акта, страховикам надається достатній перехідний період для приведення ними своєї діяльності у відповідність до вимог регуляторного акта", - зазначає регулятор.

Як зауважує НБУ, за даними звітності страховиків, на 30 вересня 2021 року встановлено недотримання вимог до платоспроможності або обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 16 страховиками, що складає 10% від усієї кількості страховиків.

На 30 вересня 2021 року активи за балансом страховиків склали 65 636 млн грн. Сума прийнятних активів страховиків склала 52 957 млн грн. Страхові резерви - 35 645,8 млн грн. Дефіцит коштів для виконання нормативів платоспроможності та достатності капіталу - 464 млн грн. Дефіцит коштів для виконання нормативу ризиковості операцій - 23 млн грн.