НБУ підготував вимоги до системи кіберзахисту в банках

Все про економіку та фінанси

НБУ розробив та виніс на обговорення документ, що встановлює вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України. Йдеться про визначення суб’єктів системи кіберзахисту та основні засади їх взаємодії.

Йдеться про проєкт постанови "Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України", розробленої на виконання вимог Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021.

Проєкт постанови унормовує питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначає:

- основні засади функціонування системи кіберзахисту;
- принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
- вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
- вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки.

За оцінками НБУ, реалізація норм проєкту постанови сприятиме, зокрема:

- нормативно-правовому врегулюванню питань кіберзахисту у банківській системі України відповідно до європейської та світової практики, міжнародних та національних стандартів з питань кіберзахисту та інформаційної безпеки;
- організації обміну інформацією про кіберзагрози, кібератаки та кіберінциденти з банками України;
- забезпеченню розвитку комунікації, координації та партнерства між суб’єктами системи кіберзахисту у банківській системі України.