НБУ прогнозує, що зростання грошової маси в 2021 році сповільниться до 16,7%

Все про економіку та фінанси

Згідно з оновленим макропрогнозом НБУ, в 2021 році він очікує зростання ВВП України на 3,8% (у 2022 році - 4,0%) після зниження на 4,0% у 2020 році.

Прогнозований номінальний ВВП за 2021 рік - 4955 млрд грн (за 2022 рік - 5455 млрд грн), тоді як за 2020 рік він становив 4194 млрд грн.

НБУ очікує, що середньорічна споживча інфляція в 2021 році буде 8,5% (у 2022-му - 5,7%), тоді як у 2020 році вона склала 2,7%. Прогнозована інфляція на кінець 2021 року - 8,0% (на кінець 2022 році - 5,0%), тоді як у кінці 2020 року вона була 5,0%.

Нацбанк прогнозує зростання реальної зарплати в 2021 році на 8,6% (у 2022 році - на 3,9%), тоді як у 2020 році вона збільшилася на 7,4%.

Очікуваний дефіцит сектору загального держуправління (за методологією МВФ) в 2021 році - 200 млрд грн (у 2022 році - 165 млрд грн), тоді як у 2020 році він склав 242 млрд грн.

Нацбанк прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу в 2021 році на 0,9 млрд дол (у 2022 році - 0,8 млрд дол), тоді як у 2020 році було 2,0 млрд дол. Очікуваний дефіцит поточного рахунку за 2021 рік - 1,4 млрд дол (у 2022 році - 7,0 млрд дол), тоді як у 2020 році був профіцит 6,2 млрд дол. Очікуваний профіцит фінансового рахунку за 2021 рік - 2,3 млрд грн (у 2022 році - 7,8 млрд дол), тоді як у 2020 році був дефіцит 4,2 млрд дол.

Згідно з прогнозом НБУ, валютні резерви на кінець 2021 році будуть на рівні 29,8 млрд дол (на кінець 2022 року - 29,3 млрд дол), тоді як на кінець 2020 році вони становили 29,1 млрд дол.

Нацбанк очікує зростання грошової маси в 2021 році на 16,7% (у 2022 році - на 11,2%), тоді як у 2020 році вона збільшилася на 28,6%.

Грошова база в 2020 році може зрости на 18,2% (у 2022 році - на 8,0%), тоді як у 2020 році вона збільшилася на 24,8%.

НБУ зазначає, що в 2020 році грошова маса продемонструвала найвищі темпи зростання за останні 12 років: 

"Незважаючи на кризовий рік, левову частку зростання забезпечило збільшення депозитів, а саме коштів до запитання. Також значно зросла і готівка. Підвищений попит на найбільш ліквідні активи спостерігався в більшості країн світу, оскільки є типовою реакцією населення на зростання невизначеності в періоди криз.  Так, відношення готівки до ВВП у Польщі зросло на 3.5 в.п. – до 13.8%, Чехії – на 1.4 в.п. до – 12.6%, Росії – на 2.8 в.п. – до 12.5%, Україні – на 2.6 в.п. – до 13.3%.

Хоча внутрішній кредит у 2020 році збільшився, це пояснюється передусім значними гривневими залученнями уряду для фінансування розширеного дефіциту бюджету. Тож, як продемонстрував 2020 рік, збільшення співвідношення грошової маси і ВВП не завжди супроводжується нарощенням кредитування приватного сектору, а було спричинене іншими чинниками. За режиму інфляційного таргетування важливим є не кількість грошей в економіці, а їх вартість".

Як писав Finbalance, за даними НБУ, грошовий агрегат М3 (грошова маса) у березні 2021 року збільшився на 14,4 млрд грн (+0,8%), а в цілому за І квартал - на 4,24 млрд грн (+0,2%) до 1,854 трлн грн. На кінець березня 2021 року грошова маса в річному вимірі (тобто порівняно з показником на кінець березня 2020 року) зросла на 337,1 млрд грн (+22,2%).

Залежно від зниження ступеня ліквідності, фінансові активи групують у різні грошові агрегати - М0, М1, М2 та М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – агрегат М2 та цінні папери (крім акцій).