НБУ очікує, що цикл зниження облікової ставки розпочнеться не раніше кінця 2022 року

Все про економіку та фінанси

НБУ прогнозує, що інфляція в 2022 році сповільниться до 7,7%, але її повернення до цілі 5% очікується наприкінці 2023 року. Нацбанк вважає, що реальний ВВП України за 2022 рік збільшиться на 3,4%, а надалі зростання економіки пришвидшиться до близько 4% щороку.

Коментарі НБУ:

"Досягненню цілі з інфляції у 2022 році заважатиме насамперед перенесення вторинних ефектів від високих зовнішніх цін на енергоносії та продовольство. Це відобразиться на цінах широкого переліку товарів і послуг. Вагомий вплив матимуть зростання витрат бізнесу на оплату праці та коригування адміністративних цін. Зберігатиметься й ціновий тиск з боку країн – торговельних партнерів України, в яких інфляція лише наближається до пікових значень. Інфляцію підживлюватиме й стійкий внутрішній споживчий попит. Посилення геополітичної напруженості наприкінці 2021 року – початку 2022 року також генеруватиме суттєвий тиск на ціни через курсовий канал і канал очікувань.

Натомість поступовому сповільненню інфляції сприятиме посилення монетарної політики НБУ. Уже в січні НБУ підвищив облікову ставку до 10% та оголосив про подальші плани щодо посилення монетарної політики. Таким чином, уже в першому півріччі 2022 року відбудеться перехід до жорстких монетарних умов. За поточним прогнозом НБУ, цикл зниження облікової ставки розпочнеться не раніше кінця 2022 року.

Серед інших важливих чинників, які сприятимуть сповільненню інфляції: корекція світових цін на сировинні товари, вплив рекордних минулорічних врожаїв, вичерпання наслідків пандемії та поступове вгамування світового інфляційного сплеску.

Як наслідок, інфляція й надалі знижуватиметься і наприкінці року сповільниться до 7,7%. Утім, упродовж року інфляційна динаміка буде доволі волатильною через ефекти бази порівняння. Базова інфляція в короткостроковій перспективі також лишатиметься на рівні близько 8% через вторинні ефекти від перенесення виробничих витрат. Утім, завдяки жорсткішій монетарній політиці вона знизиться до 6% наприкінці 2022 року.

Повернення інфляції до цілі Національного банку 5% очікується наприкінці 2023 року.

Економіка України у 2022 році зростатиме повільніше, ніж очікувалося раніше. У 2023‒2024 роках темпи зростання ВВП пришвидшаться до близько 4%

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України у 2022 році з 3,8% до 3,4%. Серед причин – високі ціни на енергоносії, негативний вплив геополітичної напруженості, дефіцит окремих видів продукції у світі та наслідки коронакризи.

Частково дія цих чинників позначатиметься на економіці і в 2023 році, зокрема через негативний вплив геополітичної напруженості на цьогорічні інвестиції. Ураховуючи це, Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП на 2023 рік з 4% до 3,7%. Надалі економіка пришвидшить зростання до 4%.

Подальшому відновленню економіки мають посприяти стабілізація геополітичної ситуації, зростання світової економіки та збереження доволі сприятливих умов торгівлі. Позитивний вплив матиме й поширення вакцинації, а також подальше налагодження ланцюгів виробництва та поставок у світі. Це сприятиме нарощуванню виробництва та пожвавленню інвестиційної діяльності в Україні.

Приватне споживання, незважаючи на певне уповільнення, залишатиметься головним драйвером економіки, зокрема споживчі витрати зростатимуть темпами близько 5‒6% на рік за рахунок збільшення реальних доходів населення.

Монетарна політика Національного банку, попри її посилення, не перешкоджатиме економічному зростанню. По-перше, гнучкість інфляційного таргетування дає змогу більш тривалий час відхилятися інфляції від цілі для мінімізації втрат в економічному зростанні. По-друге, послідовна політика Національного банку сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності та мінімізації занепокоєння інвесторів, що дасть змогу зберегти приплив іноземного капіталу в Україну.

Зростання внутрішнього попиту, як споживчого, так й інвестиційного, позначиться на розширенні дефіциту поточного рахунку – до 3,3–3,5% ВВП у 2022‒2024 роках. Утім, він буде близьким до рівноважного рівня.

Відновлення економіки сприятиме поступовому поліпшенню ситуації на ринку праці, яке, втім, буде повільнішим, ніж очікувалося, через наявні диспропорції та вплив карантинних обмежень

Безробіття надалі знижуватиметься, але його сповільнення до природного рівня (8,5%) відбудеться пізніше, ніж прогнозувалося. Зокрема, у 2022 році його рівень знизиться до 9,1%, а в 2023 році – до 8,9%. Швидшому поліпшенню ситуації на ринку праці заважатимуть професійно-кваліфікаційні диспропорції між попитом та пропозицією.

Наведені чинники, а також значний попит на робочу силу за кордоном зумовлять вищі темпи зростання зарплат у 2022 році – номінальні зарплати зростуть на 15,2%, а реальні (тобто з вирахуванням інфляції) – на 6,1%. Водночас, ураховуючи поступове скорочення розриву між зарплатами на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також на очікувану перекваліфікацію працівників та, як наслідок зменшення диспропорцій на ринку праці, у 2023 році темпи зростання номінальних заробітних плат знизяться до 10,2%, а реальних – до 4,1%.

Основним припущенням поточного макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ.

Це особливо актуально в умовах нинішнього погіршення інформаційного середовища на тлі напруженої геополітичної ситуації та посилення конкуренції за іноземний капітал через жорсткіші монетарні умови у світі. Ключовими ж ризиками залишаються ескалація Росією військового конфлікту та довший і суттєвіший, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі".