НБУ: норматив ліквідності NSFR із 01.10.2021 буде 90%

Все про економіку та фінанси

НБУ інформує, що з 1 жовтня пруденційний норматив – коефіцієнт чистого стабільного фінансування або NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio) для банків становитиме 90%.

Цей норматив запроваджений постановою правління НБУ від 24.12.2019 №158 і діє з 1 квітня 2021 року.

Згідно з нормами ЄС та Базельськими рекомендаціями, значення NSFR для банків має становити не менше 100%. Українські банки повинні досягти 100% значення нормативу NSFR поступово.

Початкове значення нормативу та перехідний період для його впровадження визначені в графіку, затвердженому постановою правління НБУ від 22.12.2020 №166. Відповідно до графіка NSFR показники банків мають відповідати нормативним значенням, які становлять не менше ніж:

80% – з 1 квітня 2021 року;
90% – з 1 жовтня 2021 року;
100% – з 1 квітня 2022 року.

"Щодекадні розрахунки нормативу NSFR свідчать, що всі банки станом на 21.09.2021 перевищують рівень нормативу NSFR у 90%, а 40% фінустанов уже зараз у 1,5 разів перевиконують значення нормативу в 100%", - зауважує регулятор.

Норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік. Він стимулює банки покладатися на стабільніші та довгостроковіші джерела фондування, зменшуючи залежність від короткострокового фінансування. Це дає змогу збалансувати їх активи та пасиви за строками погашення і сприяє зниженню одного із системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткостроковістю фондування банків.

Методика розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) затверджена рішенням правління НБУ від 24.12.2019 № 1001-рш.

Банки повинні дотримуватися нормативу NSFR у цілому за всіма валютами, а також забезпечувати розрахунок та моніторинг NSFR окремо в національній та іноземній валюті.